Hallituksen kokous 01.02.2010

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 01.02.2010 kello 19:00 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela
  • Eino Malinen (sihteeri)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:18.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja (25.1.2010) tarkastettiin ja hyväksyttiin.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Postista ei tietoa.

Ilmoitusasiana VALO-CD:n version 5 julkaisu. Todettiin, että VALO-CD:sta on tehty lehtijuttuja.

Taloustilanne

L-A:n tilillä 465,11 € (-2.64 €). Debconf-tilillä 1.384,91 € (-0.60 €). Edellisten tilien muutokset johtuvat palvelumaksuista. Keräystililla 0 €.

Vuoden 2010 kannatusjäsenlaskut on postitettu.

Hallituksen roolien jako

Hallituksen puheenjohtaja on valittu jo syksyn vuosikokouksessa. Puheenjohtaja on siis Tapio Lehtonen. Vielä valitsemattomia rooleja on varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, jäsenvastaava, jäsenrekisterin ylläpitäjä ja admin-ryhmä.

Varapuheenjohtajaksi ehdotettiin Petri Salmelaa ja hän suostui tehtävään. Hallituksen sihteerinä jatkaa Eino Malinen. Rahastonhoitajana jatkaa toistaiseksi Sami Vento kunnes tehtävään saadaan valittua uusi henkilö.

Admin-ryhmään kuuluu Petri Salmela, Tapio Lehtonen ja Sami Vento. Lisäksi Fabian Fagerholmilla ja Asko Savolalla on tunnukset yhdistyksen palvelimelle. Päätetään, että admin-ryhmä saa halutessaan valita itselleen vastaavan henkilön ja lisäksi päättää tehtävänjaostaan itsenäisesti.

Minna Kuusela jatkaa jäsenvastaavana. Minna on tehnyt jäsenrekisterin koostamista ja kun se on valmis, tarvitaan jäsenrekisterin ylläpitäjä.

Yhteistyökuviot muiden yhdistysten kanssa

Plug täyttää kymmenen vuotta maaliskuun 6. päivä. Yhdistykselle päätettiin laittaa onnittelusähköposti.

Keskusteltiin vuosipäivien merkkaamisesta wikiin. Lisätään aiemmin kerätyn listan perusteella yhdistysten vuosipäivät. Lisäksi L-A:n vuosipäivä on 19. lokakuuta ja Porixin 17. maaliskuuta.

Päätettiin jättää hallituksen jäsenille pohtia yhteistyökuvioiden lisäämistä.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tehtävien jako

  • Eino: hallituksen jäsenten ja varajäsenten yhteystietojen kerääminen ja toimittaminen hallituksen saataville.
  • Eino: uuden rahastonhoitajan hakeminen.
  • Eino: onnitteluposti Plugille.
  • Petri: admin-ryhmän kokouksen koollekutsuminen.
  • Petri: jäsenrekisterin koostamisen tilanne Minnalta.
  • Petri: vuosipäivien merkkaaminen wikiin.
  • kaikki hallituksen jäsenet: yhteistyökuvioiden lisääminen.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 15.02.2010 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:40.