Hallituksen kokous 04.10.2010

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 4.10.2010 kello 19:39 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:39.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen kokouksen (20.9.2010) pöytäkirja hyväksyttiin.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Postin saapumisesta ei ollut tietoa.

VALO-CD:n versio numero 6 on julkaistu 24.9.2010.

Taloustilanne

  • L-A:n tili: 571,29 € (-71,68 €)
  • Debconf: 4,40 € (+4,40 €)
  • Keräystili: 310,31 € (-0,91 €)

Jäsenhakemusten käsittely

Edellisessä kokouksessa hyväksytylle jäsenelle ilmoitettu.

Syyskokous

Pohdittiin, onko tarpeellista siirtää kokouksen päivämäärää viikolla, jotta Petrikin ehtisi mukaan. Päätettiin pitää kokous jo sovittuna ajankohtana 23.10.

VALO-CD:n rahojen käsittely

VALO-CD-projektista kyseltiin, miten hoidetaan kerättyjen rahojen käyttö projektin hyväksi. Haluavat käyttää rahoja matkakorvausten maksamiseen projektiin osallistuville.

Päätettiin antaa projektille seuraava ohje:

Matkakorvauksia (tai muuten rahoja) pyytävä lähettää Linux-aktivaattorin hallitukselle pyynnön rahoista sekä kuitit. Projektin vastaava lähettää hallitukselle allekirjoitetun hyväksynnän rahojen maksamiselle joko fyysisellä tai sähköisellä postilla. Sähköpostin tulee olla digitaalisesti allekirjoitettu.

Päätettiin samalla myös, että kyseiset dokumentit saatuaan rahastonhoitaja voi siirtää pyydetyt rahat.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 18.10.2010 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:25.