Hallituksen kokous 05.08.2013

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 5.8.2013 kello 19:01 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela (kokouksen sihteeri)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:01.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Hyväksyttiin edellisen, 8. huhtikuuta pidetyn kokouksen pöytäkirja.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Ei saapunutta postia eikä ilmoitettavia asioita.

Taloustilanne

L-A:n tilillä 1054,06 € (+167,38 €)

Uusittavat domannimet

Turuxi.org ja linux-aktivaattori.org vanhenevat syksyn aikana ja ne pitää uusia. Domainit ovat osuuskunta Satatuulen hallinnassa. Tapio hoitaa uusimisen, kun maksujen hoidosta sovitaan.

Postiosoite

Ehdotettiin, että yhdistyksen postiosoite siirrettäisiin Turussa sijaitsevasta postilokerosta Poriin Satakunnan yhteisökeskuksen osoitteeseen. Näin säästettäisiin noin 90 €/vuosi postilokeron kuluissa.

Uusi osoite olisi:

Linux-Aktivaattori ry
Satakunnan yhteisökeskus
Isolinnankatu 16
Pori 28100

Päätettiin tehdä osoitteenmuutos. Puheenjohtaja tekee muutoksen PRH:lle. Petri tarkistaa osoitteenmuutoksen tekemisen Itellalle.

Pidetään postilokero vielä vuosi taikka ohjataan postit vanhasta osoitteesta uuteen vuoden ajan. Petri selvittää hinnat ja postilokeron laskutuskauden ja irtisanomisen.

Wiki

Lisätään wikiin lisäosa, jolla uusien tunnusten luontipyynnöt hyväksytetään byrokraateilla.

Tehtävien jako

  • Tapio tekee osoitteenmuutoksen PRH:lle
  • Petri selvittää osoitteenmuutosta Itellalle, postilokeron laskutuskautta ja irtisanomista sekä postin uudelleenohjaamista vuoden ajan.
  • Petri tarkistaa, miten Sange on laskuttanut doman-nimien uusimisesta.
  • Tapio lisää wikiin ConfirmAccount-lisäosan

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 19.8.2013 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:43.