Hallituksen kokous 07.03.2011

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 7.3.2011 kello 19:00 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela
  • Eino Malinen (sihteeri)

Muut läsnäolijat: -

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:07.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen kokouksen (21.2.2011) pöytäkirja hyväksyttiin.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Postissa POP Pankin ilmoitus palveluhinnoittelun muuttumisesta. Uudet hinnat tulevat voimaan huhtikuun alusta. Tarkkaillaan hinnan muutosta ja päätetään mahdollisesta vaihdosta myöhemmin.

Viikon VALO on mainittu MikroBittissä Netistä poimittua -osiossa.

Taloustilanne

L-A: 579,16 € (-17,30 €).

Keräys: 151,63 € (-0,50 €).

Jäsenhakemusten käsittely

Ei uusia jäsenhakemuksia.

Sähköposti tämän vuoden jäsenmaksusta lähetettävä jäsenille.

Aiemmin jaettujen tehtävien seuranta

  • Jäsenrekisterin ylläpito on siirtynyt Einolle

Porixin liittyminen Yhteisökeskukseen

Yhteisökeskukseen voi liittyä rekisteröity yhdistys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksemme säännöt. Päätettiin, että L-A liittyy Yhteisökeskukseen ja jäsenyyteen liittyvät maksut menevät Porixin rahoista.

Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen tilinpäätös on valmisteilla ja pyritään saamaan valmiiksi kuluvan viikon aikana.

Ajankohdaksi otettiin alustavasti 30. huhtikuuta, ja kokous pidettäisiin Porissa Yhteisökeskuksessa.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tehtävien jako

  • Sähköposti jäsenmaksuista: Eino
  • Yhteisökeskukseen liittyminen: Tapio
  • Kevätkokouksen paikan varaaminen: Tapio

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 21.03.2011 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:07.