Hallituksen kokous 07.10.2007

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena oftc-verkossa kanavalla #l-a 7.10.2007 kello 15:00 alkaen.

Läsnä

  • Petri Salmela (hallituksen puheenjohtaja)
  • Sami Vento (hallituksen jäsen)
  • Maria Pinjanainen (hallituksen varajäsen, saapui 15:27)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15:11.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa oli läsnä kaksi kolmesta hallituksen jäsenestä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Posti

Postilokeroon on tullut pääasiassa mainospostia. Ei mitään merkittävää. Osuuskunta Sangelta ei ole vielä tullut laskua turuxi.org-domainista.

4. Rahastonhoitajan tehtävät

Petri Salmela ja Sami Vento sopivat tutustuvansa rahastonhoitajan tehtäviin ja kirjanpitoon seuraavassa Turuxin tapaamisessa.

5. Palvelimen siirto

Turuxin sivuston siirto uudelle palvelimelle pyritään hoitamaan loppuun ennen Turuxin seuraavaa tapaamista torstaina 11.10.2007. Loput vanhan palvelimen TWiki-sivut muunnetaan ja siirretään massasiirtona MediaWikiin.

6. Ylimääräisen jäsenkokouksen pöytäkirjan tarkastus

Sovittiin, että Tapio Lehtonen tulostaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan sekä lähettää sen muille allekirjoittajille Turkuun.

7. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 21.10.2007 kello 18-19.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:50.