Hallituksen kokous 08.04.2006

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aika ja paikka

Kokous pidettiin hallituksen Jabber-huoneessa 8. huhtikuuta 2006 klo 12.

Läsnä

 • Tero Kuusela (vt. puheejohtaja)
 • Fabian Fagerholm (hallituksen jäsen, sihteeri)
 • Antti Kaihola (hallituksen varajäsen, rahastonhoitaja)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 12:05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

4.2.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirja puuttuu. 21.1.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei hyväksytty eriävien tulkintojen takia. Hyväksyttiin 18.3.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.

5. Taloustilanne

L-A tilin saldo: 478,32+

Tilitapahtumat:

 • Jäsenmaksuja 2 kpl (2 * 10)
 • Turuxi-silliraha 1 kpl (20)

DebConf5-tilin saldo: 1583,77+

Tilitapahtumat:

 • Turun Talouskeskus (-500)

6. Tilannekatsaus

 • Palvelimen ylläpito
  • Wolf on suorittanut tai delegoinut kaikki pyydetyt tehtävät.
  • Petri on saanut palvelimen salasanan ja lyhyen esittelyn järjestelmän toiminnasta.
  • Admin-ryhmän postin lukeminen mahdollista Andersille ja Petrille IMAPin kautta.
  • Alustavan selvityksen mukaan palvelimen todetiin olevan yhdistyksen omaisuutta, nauha-asemaa lukuun ottamatta.
 • DebConf5-paketit ja -ylijäämä
  • Paketit ja ylijäämä edelleen Aschwinilla.
  • Antti ottaa yhteyttä Aschwiniin palatessaan Turkuun maanantaina.

7. Jäsenhakemusten käsittely

Tapio Lehtonen hyväksyttiin uudeksi jäseneksi.

8. Vuosikertomus 2004

Hyväksyttiin vuoden 2004 vuosikertomus muutoksin.

9. Tilintarkastajan lausunnot vuosilta 2004 ja 2005

Tilintarkastaja palautti tarkistettavan materiaalin tarkistamattomana.

10. Vuosikokouksen jälkeinen ohjelma

Päätettiin, että vuosikokouksen jälkeen pidetään työpaja, jossa työstetään Linux-Aktivaattorin ja Turuxin yhteistä esitettä. Työpajan arvioitu alkamisaika on 15:30. Antti kerää ilmoittautumisia työpajalle.

11. Muut asiat

Wolf ja Alexandra Bergenheim todettiin omasta pyynnöstään eronneeksi yhdistyksestä.

Keskusteltiin DebConf5-tilin käyttöoikeuksien tilanteesta ja päätettiin lisätä asiaa koskeva kohta jäsenkokouksen esityslistaan.

12. Tehtävien jako

 • [Antti 08.04.] Kysy Xetpointilta virtuaalihostaus-hintoja.
 • [Antti 09.04.] Ota yhteyttä Aschwiniin DebConf5-materiaalin ja -ylijäämän tiimoilta.
 • [Antti 08.04.] Kerää ilmoittautumisia vuosikokouksen jälkeiseen työpajaan.
 • [Tero 08.04.] Vahvista BTK:n varaus vuosikokousta varten.
 • [Fabian 08.04.] Päivitä vuosikokouksen esityslista.

14. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 15:03.