Hallituksen kokous 10.03.2008

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena oftc-verkossa kanavalla #l-a 10.3.20?? kello 18:00 alkaen.

Läsnä

 • Petri Salmela (hallituksen puheenjohtaja)
 • Tapio Lehtonen (hallituksen jäsen), sihteeri
 • Sami Vento (hallituksen jäsen, saapui 19:14)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:07.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa oli läsnä kaksi kolmesta hallituksen jäsenestä. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Posti

PRH:lta vastaus sääntömuutosehdotukseen. PRH:n mielestä uudet säännöt heikentävät jäsenetuja, pitäisi olla pykälä jonka mukaan vanhojen jäsenten edut säilyvät.

Lainaus kirjeestä:

Ilmoitusta pyydetään täydentämään seuraavasti:
Säännöt pyydetään korjaamaan merkintöjen mukaisesti.
Yhdistyksen esittämä sääntömuutos vähentää yhdistyslain mukaan turvattavia jäsenoikeuksia.
Tämän vuoksi sääntöjen 12 §:ään pyydetään tekemään korjausehdotuksen mukainen lisäys.
Vaihtoehtoisesti voidaan oheistaa hallituksen puheenjohtajan vakuutus siitä, että yhdistykseen
kuuluu vain uusien sääntöjen mukaisia jäseniä.
Asiakirjat pyydetään toimittamaan yhdistysasiat -yksikköön 12.09.2008 mennessä. Muuten asia
raukeaa.

Merkintöinä oli seuraavia:

 • Yhdistyksen toiminnasta oli yliviivattu kohta "...harjoittaa tarkoitustaan edistävien ja tarkoitukseensa liittyvien oheistuotteiden pienimuotoista myyntitoimintaa..."
 • Ja lisätty sen sijaan: "Yhdistys voi harjoittaa sellaista yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa, joka muutoin välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen taikka jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena."

Muutos on asiallinen, rajoittaa vähemmän eli vain sen mitä laki rajoittaa.

Toinen muutos on hallituksen valitsemista koskevassa kohdassa, jonka myös ovat muotoilleet sujuvammaksi.

 • Yliviivattu: "Syyskokous valitsee joka vuosi yhdistyksen hallitukselle puheenjohtajan. Lisäksi syyskokouksessa valitaan joka vuosi yhdistyksen hallituksen muut varsinaiset jäsenet, joita on kahdesta (2) neljään (4), sekä nollasta (0) kolmeen (3) varajäsentä, ja samalla päätetään hallituksen jäsenmäärä sekä varajäsenten määrä."
 • Sen sijaan ehdottavat: "Yhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kahdesta neljään (2-4) varsinaista jäsentä ja nollasta kolmeen (0-3) varajäsentä. Hallituksen toimintakausi on kalenterivuosi."

Kolmas muutos oli Yhdistyksen nimenkirjoittajissa:

 • "...nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja. Vaihtoehtoisesti nimen kirjoittaa varapuh....kaksi yhdessä"
 • muutettu muotoon: "...nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuh...kaksi yhdessä."

Eli tämäkin muutettu sujuvammaksi.

Lisäksi on yhteen kohtaan muutettu: "yhdistyksen kokouksen" -> "yhdistyksen varsinaisen kokouksen"

PRH myös lisäsi 12 §, jossa ei ole muuta kuin lause:

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Kokouksen mielestä täytyy nyt tehdä kaksi asiaa:

 1. Tarkistettava mitkä jäsenoikeudet ovat vähentyneet
 2. Tehdään muutokset sääntöehdotukseen ja hyväksytetään jäsenkokouksessa

Jäsenkokous on tulossa lähiviikkoina, sikäli PRH lähetti vastauksensa otolliseen aikaan.

Oletus on PRH:n huomautusten koskevan äänioikeutta. Nykyisissä säännöissä

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Uusissa

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella _varsinaisella_ jäsenellä, _joka on maksanut
kulumassa olevan vuoden jäsenmaksun_, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Koska kaikki vanhat ja nykyiset jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, ei muutos heikennä kenenkään äänivaltaa. Tästä puheenjohtajan vakuutus PRH:lle ja pitäisi säännöt kelvata.

Jäsenkokouksesta

Sääntöjen korjaukset käsiteltävä.

Tero Kuusela kyseli Turku-salin varauksista. On varattuna 29.-30.3. sekä 5.-6.4. Alustavasti suunniteltu 29.3. ei siis onnistuisi ainakaan Turku-salissa.

Sitävastoin 12.4 on vapaa. Kokous ehdottaa jäsenkokouksen ajankohdaksi 12. huhtikuuta kello 13 ja pyytää Tero Kuuselaa varaamaan Turku-salin.

Pankkitunnuksista

Handelsbanken on uusinut kirjautumisjärjestelmänsä. Nyt on tunnus+salasana sekä muovikortilla lista vaihtuvia numerokoodeja. Tarvittavat toimenpiteet on tehty.

Sponsorit

COSS on maksanut AOP-sponsorirahansa. Muut sponsorit eivät vielä olleet vielä eilen maksaneet.

Tapahtumaa Poriin

Turuxi suunnitteli AOP:tä Wikissä: AOP2008 Suunnittelu

Turuxin kanavalta Freenodessa voinee kysellä järjestelijöiltä.

Riku Leino olisi saatavilla järjestämään Scribus-kurssi. Osaisi kuulemma pitää kurssin Porin murteella, jopa.

WHAT on vielä järjestämättä. Pori olisi mahdollinen paikkakuntana kunhan tilat löytyy.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 30.3.2008 kello 18-19.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:32.