Hallituksen kokous 10.12.2012

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 10.12.2012 kello 19:00 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela (kokouksen sihteeri)
  • Eino Malinen

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:00.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Tarkistettiin ja hyväksyttiin 15.10.2012 ja 27.10.2012 kokousten pöytäkirjat.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Saapuneesta postista ei tietoa.

Ei ilmoitusasioita.

Taloustilanne

L-A:n tilillä 853,93 € (+3,72 €)

Myytävät osakkeet

Päätettiin myydä Veritaksen vakuutusasiakkuuden myötä saadut Aktian osakkeet, 23 kappaletta. (Säilytysnumero xxxyyy) Samalla lakkautetaan osakkeita varten avattu arvo-osuustili (xxxxx) ja sen hoitotili (xxxxx). Osakkeiden myynnistä saatavat rahat siirretään yhdistyksen POP-pankin tilille (BIC: xxxxxxx, IBAN: FIyyyyyyy). Valtuutetaan rahastonhoitaja Petri Salmela (yyyy) hoitamaan osakkeiden myynti ja tilien lopetus.

Palvelimen siirto

Aloitetaan wikien siirtäminen Turuxin wikistä. Siirretään sisältö ja testataan toimivuus. Siirretään sen jälkeen muut wikit.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 27.12.2012 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:27.