Hallituksen kokous 12.04.2008

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja
Aika
12.04.2008
Paikka
Turku-sali
Ylioppilastalo A, 2. krs.
Rehtorinpellonkatu 4 A
FI-20500 TURKU
Läsnä
 • Petri Salmela (hallituksen pj)
 • Tero Kuusela (hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri)
 • Minna Kuusela
 • Tapio Lehtonen

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 15:20.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Taloustilanne

L-A tilin saldo: n. 600 €

Todettiin, että yhdistyksen talous ei ole kestävällä pohjalla. Kulut on saatu katettua satunnaisten tulojen ansiosta. Yhdistyksen säännöllisiä tuloja on pyrittävä lisäämään tai kuluja karsittava. Toimenpiteistä päätetään tulevissa kokouksissa.

4. Hallituksen ja vastuuhenkilöiden roolien jako

Yhdistyksen kokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Petri Salmelan. Muita rooleja jaettiin seuraavasti:

 • varapuheenjohtaja: Tero Kuusela
 • sihteeri: Minna Kuusela
 • rahastonhoitaja: Sami Vento (puheenjohtaja varmistaa suostumuksen)
 • jäsenvastaava: Minna Kuusela

5. Verkkokokousten hyväksyminen

Petri Salmela ja Tero Kuusela hyväksyivät verkkokokoukset hallituksen IRC-kanavalla käyttäen IRC-palvelimen autentikointia. Puheenjohtaja varmistaa Sami Vennon hyväksynnän tälle hallituskaudelle.

6. Tulevat kokoukset

Seuraava kokous pidetään Teron kotona 24.04. klo 17.

Kokouksia pyritään pitämään noin kaksi kuukaudessa, joista toinen kasvotusten. Aikataulusta sovitaan useamman kokouksen verran tulevaisuuteen. Aikataulusta sovitaan tarkemmin seuraavassa kokouksessa, jos kaikki hallituksen jäsenet ovat paikalla.

7. Hallituskauden ensimmäiset prioriteetit

Hallitus valitsi toimintasuunnitelma huomioiden kolme kokonaisuutta, joihin keskitytään hallituskauden alussa:

 • yhdistyksen sääntömuutoksen läpivieminen
 • jäsenrekisterin päivitys
  • Erityisesti jäsenmaksuaan maksamattomien erottaminen yhdistyksestä.
 • tiedotuksen kehittäminen

8. Hallituksen pelisäännöt

Sovittiin muutamista hallituksen yhteisistä pelisäännöistä:

 • Kokoukset kutsutaan koolle sähköpostitse.
 • Varajäsenet kutsutaan kokouksiin samalla kuin varsinaiset jäsenet.
 • Pöytäkirjat laaditaan wikiin ja paperille. Salassa pidettävät tiedot peitetään wiki-versiosta. Paperiversiot allekirjoitetaan läsnäolleiden hallituksen jäsenten toimesta.

9. Tehtävien jako

Ylläpitotiimi, 13.4.
Email-aliasten ja käyttäjäryhmien päivitys vastaamaan uusia hallitus- ja vastuurooleja.
Petri, 13.04.
Ilmoitus uudesta hallituksesta jäsenistölle. Erikseen maininta sääntömuutokseen liittyvistä muutoksista ja päätöksestä sekä hallituksen päättämistä toimintansa painopisteistä (kohta 7).
Petri ja Minna, 25.04.
Sääntöehdotus ja nimenkirjoitusoikeuksien muutos PRH:lle.
Tero, 13.04.
Jäsen- ja hallituksen kokouksen pöytäkirjojen laadinta.
Tero, 13.04.
Hallituksen www-sivun päivitys.

10. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16:20.