Hallituksen kokous 13.08.2006

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aika ja paikka

Kokous pidettiin hallituksen Jabber-huoneessa 13. elokuuta 2006 klo 10:00.

Läsnä

 • Antti Kaihola (hallituksen puheenjohtaja)
 • Tero Kuusela (hallituksen jäsen)
 • Fabian Fagerholm (hallituksen jäsen, sihteeri)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 10:00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen

4.2.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirja puuttuu. 21.1.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirjaa ei hyväksytty eriävien tulkintojen takia. Hyväksyttiin 11.7.2006 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

4. Ilmoitusasiat

Linux 15v: Tilaisuus pidetään 4.9.2006 klo 13-18 Helsingin yliopiston juhlasalissa. Ohjelmassa on luentosarja ja kahvitus. Pääpuhujana Jon "Maddog" Hall. www.coss.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/linux15v.html

5. Taloustilanne

L-A tilin saldo: 121,27+

Tilitapahtumat: Ei tilitapahtumia.

DebConf5-tilin saldo: 1353,72+

Tilitapahtumat: Ei tilitapahtumia.

6. Ylimääräinen jäsenkokous

Todettiin, että kaikkia jäseniä on yritetty tavoittaa ylimääräisen jäsenkokouksen tiimoilta. 43:sta jäsenestä tavoitettiin 27 puhelimitse, sähköpostitse tai henkilökohtaisesti. 16 jäsentä ei tavoitettu yrityksistä huolimatta. Hallitus analysoi jäseniltä saadun palautteen.

Aika ja paikka

Jäseniltä tulleiden aika- ja paikkatoiveiden perusteella ylimääräinen jäsenkokous päätettiin pitää Turussa 23.9.2006 klo 13:30 Turku-salissa. Mikäli Turku-salin varaus ei onnistu tänä ajankohtana, hallitus kokoontuu mahdollisimman nopeasti päättämään uudesta ajankohdasta ja paikasta.

Budjetti

Hallitus päätti varata 30€ kirjallisiin kokouskutsuihin, 30€ tarjoiluun ja 10€ kopiointikuluihin.

Tehtävien jako

Hallitus kävi läpi ylimääräiseen jäsenkokoukseen liittyvät tehtävät ja jakoi tehtäviä. Tehtävät on lueteltu kohdassa 9.

7. Palvelin

Hallitus kävi läpi palvelimen tilanteen ja totesi sähköpostilistalla ilmenneen sähköpostisilmukka, joka saatiin kohtuullisessa ajassa korjattua. Päätettiin, että ylimääräisessä jäsenkokouksessa asia otetaan keskusteluun ja pyritään löytämään pysyvämpi ratkaisu ylläpito- ja palvelinongelmiin.

8. Muut asiat

Denis Kirjanoviin on yritetty ottaa yhteyttä jäsenhakemusta koskien, mutta ei ole saatu. Hallitus päätti, että odotetaan edelleen vastausta.

9. Tehtävien jako

 • Antti, 16.8.: Tee pre-meeting checklist.
 • Antti, 18.8.: Lähetä alustava kutsu kokoukseen ja kannusta keskustelemaan keskustelulistalla. (Heti kun paikka on varmistunut.)
 • Antti, 21.8.: Kutsu halukkaita postitustalkoisiin 28.8 klo 17.
 • Antti, 27.8.: Laadi ja tulosta jäsenmaksulomakkeet kutsua varten.
 • Antti, 22.9.: Monista kokousmateriaali.
 • Antti, 23.9.: Tuo jäsenkortit kokoukseen.
 • Fabian, 13.8.: Lähetä COSSin Linux 15v-linkki announce-listalle.
 • Fabian, 18.8.: Laadi esityslista ylimääräiselle jäsenkokoukselle.
 • Fabian, 27.8.: Tee www-sivu ja siihen ilmoittautumislomake ylimääräiselle jäsenkokoukselle.
 • Fabian, 20.9.: Laadi kokousmateriaali.
 • Tero, 13.8.: Varaa Turku-sali.
 • Tero, 18.8.: Selvitä ruokailumahdollisuudet kokousta edeltävää ruokailua varten.
 • Tero, 18.8.: Kirjoita luonnos kutsu- ja tilanneselvitysdokumentista.
 • Tero, 18.8.: Laadi post-meeting checklist eli uuden hallituksen muistilista.
 • Tero, 27.8.: Laadi kutsu- ja tilanneselvitysdokumentista lopullinen versio.
 • Tero, 23.9.: Tuo äänestyslipukkeet mukaan kokoukseen.
 • Tero, 23.9.: Tuo yhdistyksen säännöt, yhdistyslaki, tarpeelliset yhdistyksen käytäntödokumentit ja kokouskutsu kokoukseen.

10. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 23.9. ennen jäsenkokousta.

11. Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin klo 14:21.