Hallituksen kokous 15.02.2010

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 15. helmikuuta 2010 kello 19:00 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela
  • Sami Vento
  • Eino Malinen (sihteeri)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:00.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen kokouksen (1.2.2010) pöytäkirja hyväksytään.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Postissa mainoksia. Lisäksi tullut osakkeiden hoitotilin tiliote.

Sangella ollut käyttökatkos.

Taloustilanne

L-A:n tilillä 465,11€. Debconf-tilillä 1.384,91€. Edellisillä tileillä ei muutosta viime kokouksesta. Keräystilillä 46€ (+46€). Osakkeiden hoitotilillä 3,45€ (+3,45€); muutos vuoden alusta.

Hallituksen roolien jako

Minna Kuusela haluaa vapaaksi jäsenvastaavan tehtävästä, joten rooliin tarvitaan uusi henkilö. Petri ottaa toistaiseksi jäsenrekisterin hoitoonsa.

Sami voi jatkaa rahastonhoitajana, jos ei vaadi nykyistä suurempaa panosta.

Pyritään etsimään tehtäviin henkilöitä myös muualta kuin Turusta ja Porista.

Toivottiin ennakkovalmistautumista kokoukseen postien ja taloustilanteen osalta. Toisaalta näitä osia voidaan käsitellä kokouksessa myöhemmin.

Yhteistyökuviot muiden yhdistysten kanssa

Keskustelua yhteistyöstä muiden järjestöjen kanssa jatkettiin. Edelleen toivotaan pidettäväksi tapahtumaa, jossa voidaan keskustella mahdollisten yhteistyötahojen kanssa. Mahdollinen tapahtuma voisi olla Tampereella Akademyn (http://akademy.kde.org) aikana heinäkuussa.

Aiemmin jaettujen tehtävien seuranta

  • Eino: yhteystietoja selvitys kesken ja tiedusteltu rahastonhoitajaa.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tehtävien jako

  • Petri: Selvittää mikä on jäsenrekisterin tilanne.
  • Tapio: Yhteistyötapaamisen suunnittelu.
  • Eino: Hallituksen yhteystietojen keräys.
  • Eino: Onnittelusähköposti.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 1.3.2010 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:01.