Hallituksen kokous 17.08.2009

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 17. elokuuta 2009 kello 19:00 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Petri Salmela

Hallituksen jäsenet:

  • Tapio Lehtonen
  • Eino Malinen (varajäsen, siht.)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:02.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Postista ei tietoa.

Ei ilmoitusasioita.

Taloustilanne

L-A:n tilillä 542,53 €, Debconf 1.388,51 €, keräystili 0,00 €.

Aiemmin jaettujen tehtävien seuranta

  • Rahankeräsylupa: lisäselvitys L-A:n valtakunnallisuudesta työn alla ja toimitetaan lääninhallitukselle lopullisen päätöksen tueksi.
  • Kannatusjäsenlomake: Tapio on tehnyt verkkolomakkeen testiversion ja se voidaan siirtää julkaistavaksi

Muut asiat

Tulevan syyskokouksen ajankohdasta on lähetetty tiedustelu sähköpostilistalle. Päätettiin syyskokouksen ajankohdaksi 10. lokakuuta. Syyskokouksen paikaksi tiedustellaan Turku-salia. Ennen syyskokousta käsiteltäviä asioista ovat toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2010.

Ehdotuksia myös vuoden jäsenestä ja hengenluojasta tiedusteltu.

Tehtävien jako

  • Eino jatkaa rahankeräysluvan kanssa
  • Tero kyselee Turku-salia syyskokoukselle
  • puheenjohtaja kerää ehdotuksen vuoden jäsenestä/hengenluojasta
  • Tuomas vastaanottaa kannatusjäsenbannereitä, ja tiedottaa tarvittavan vuosiluvulla varustettuja bannereita käytettäviksi kannatusjäsenten omilla webbisivuilla

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 31.08.2009 kello 19.00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:27.