Hallituksen kokous 17.09.2008

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena oftc-verkossa kanavalla #l-a 17.09.2008 kello 18:05 alkaen.

Läsnä

 • Petri Salmela (hallituksen puheenjohtaja)
 • Tero Kuusela (hallituksen jäsen)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:05.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Posti

Mainoksia ja kirje Sun Microsystemsiltä. Sun ilmoittaa, että yhdistää toimintojaan, kuten laskujen maksun, ostamansa MySQL:n kanssa.

Taloustilanne

Tilillä 512,44 euroa (+/-0)

Jäsenhakemusten käsittely

Ei jäsenhakemuksia.

Aiemmin jaettujen tehtävien seuranta

 • Sisäisen tiedotuksen kehittämisprojekti - ei edistystä
 • Jäsenrekisterin päivitys - kesken
 • Paperisten pöytäkirjojen laatiminen - tulevat seuraavaan live-kokoukseen.

Syyskokous

 • Syyskokous päätettiin järjestää irc-tapaamisessa käydyn keskustelun mukaisesti lauantaina 4.10.2008 kello 13:15 alkaen. Paikkana alustavasti Turku-sali, jos vapaana.
 • Tero on kysynyt Turku-salia. Vastausta ei ole vielä saatu.
 • Päätettiin, että syyskokouksen yhteyteen suunniteltu ateriointi tapahtuu jäsenten omalla kustannuksella.
 • Hallitus pitää seuraavalla viikolla kokouksen, jossa kirjoitetaan toimintasuunnitelma aiemman irc-tapaamisen ideoiden pohjalta, laaditaan tulo- ja menoarvio toimintasuunnitelman mukaan sekä sovitaan jäsenistön kutsumisesta kokoukseen. Ajaksi ja paikaksi sovittiin alustavasti perjantai 26.9.2008 kello 18 Terolla ja Minnalla.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tehtävien jako

 • Vanhoja tehtäviä jatketaan
 • Jäsenrekisterin päivitystä hoidetaan syyskokouksen kutsujen lähettämisen yhteydessä.

Seuraava kokous

Seuraava kokous sovittiin alustavasti pidettäväksi 26.9.2008 kello 18 alkaen Terolla ja Minnalla.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:53.