Hallituksen kokous 22.03.2010

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 22.3.2010 kello 19:00 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

 • Petri Salmela
 • Sami Vento
 • Eino Malinen (sihteeri)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:01.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (8.3.2010) pöytäkirja.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Postissa Aktialta tiedustelu yritysvakuutuksesta. Hyväksytään siinä esitetyt tiedot. Petri ja Sami hoitaa allekirjoittamisen. Tähän liittyen tarvitseee päivittää nimenkirjoitusoikeuden haltijoiden tiedot Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tapio ja Petri hoitavat päivityksen.

Taloustilanne

L-A:n tilillä 600,33 € (+135,22 €). Debconf-tilillä 1.384,21 € (-0,70 €). Keräystilillä 45,50 € (-0.50 €).

Yhdistyksen kevätkokous

Kevätkokouksen ajankohdaksi päätettiin ensisijaisesti 24. huhtikuuta. Toissijainen päivä on 25. huhtikuuta, jos tämä on kokouspaikan varauksen kannalta parempi. Kokous alkaa molemmissa tapauksissa kello 12.00. Paikkavarauksen kokoukselle hoitavat Tero Kuusela ja Mikko Harhanen. Tavoitteena on saada Turku-sali käyttöön.

Sähköpostilistoilta tuleva roskaposti

Petri on tutkinut listojen arkistoja vuodelta 2009 ja 2010. Keskustelu-listalla on ollut vain yksi viesti vuonna 2010 ja 40 viestiä vuonna 2009, joista neljä roskapostia.

Ongelma on tiedotus-listan kanssa. Se on ollut vain rajattu l-a:n domainista tuleville posteille eikä subscribers-only-pohjainen. Vuonna 2010 roskaposteja oli 193 kaikkiaan 240 viestistä ja vuonna 2009 roskaposteja oli 488 kaikkiaan 534 viestistä. Roskaposteja tuli announcements-tunnuksella linux-aktivaattori.fi-, linux-aktivaattori.org- ja l-a.fi-domaineista. Ongelma saadaan mahdollisesti korjattua kun lista siirretään subscribers-only-pohjaiseksi.

Keskustelua siitä pitäisikö siirtyä sähköpostilistoista foorumeihin. Päätettiin siirtää jatkokeskustelu kevätkokoukseen.

Yhteistyökuviot muiden yhdistysten kanssa

Otto Kekäläiseltä on tullut tiedustelua mahdollisen yhdistysten fuusioitumisen suhteen. Tapio on valmistellut vastauksen aiemmissa kokouksissa sovittujen suuntaviivojen mukaisesti.

Jäsenhakemukset

Ei jäsenhakemuksia. Tähän liittyen keskusteltiin spämmibotin täyttämistä jäsenlomakeista ja Mediawikin päivittämisestä.

Aiemmin jaettujen tehtävien seuranta

 • Petri: päivittää kevätkokouksen jälkeen jäsenrekisterin.
 • Tapio: yhteistyötapaamisen suunnittelu on työn alla.
 • Eino: hallituksen yhteystiedot yhden tietoja lukuunottamatta kerätty.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tehtävien jako

 • Tero, Mikko: tilan varaus kevätkokousta varten.
 • Petri, Sami: Aktian kirjeen allekirjoitus ja postitus.
 • Petri, Tapio: nimenkirjoitusoikeuden haltijoiden tietojen päivitys.
 • Tapio: vastauksen lähettäminen Otolle yhteistyökuvioista.
 • Eino: yhteystietojen tallentaminen hallituksen yhteisesti saataville.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 5.4.2010 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:11.