Hallituksen kokous 22.04.2006

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Aika

22.04.2006 klo 18:30-18:55

Paikka

Pizzeria Garda, Hämeentie 31, Turku

Läsnä

 • Antti Kaihola (puheenjohtaja)
 • Tero Kuusela (sihteeri)
 • Fabian Fagerholm (hallituksen jäsen)
 • Minna Kuusela
 • Jonna Rämö
 • Aschwin van der Woude

1. Avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18:30.

2. Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan esittäminen ja tarkastaminen

Edellisten kokousten pöytäkirjoja ei esitelty.

4. Toimihenkilöiden roolien jako

Jaettiin roolit seuraavasti:

 • Sihteeri: Fabian Fagerholm
 • Jäsenrekisterin hoitaja: Antti Kaihola
 • Rahastonhoitaja: Tero Kuusela

5. Tilinkäyttöoikeuksien muutos

Myönnettiin Tero kuuselalle tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tileihin 313130-2994143 (yhdistyksen tili, Handelsbanken) ja 313130-2994150 (DebConf5-tili, Handelsbanken).

Poistettiin Aschwin van der Woudelta tilinkäyttöoikeus yhdistyksen tiliin 313130-2994143 (yhdistyksen tili, Handelsbanken).

6. Etäkokousten hyväksyminen

Kaikki hallituksen jäsenet hyväksyivät hallituksen kokousten pitämisen hallituksen Jabber-huoneessa Linux-Aktivaattorin Jabber-palvelimella.

7. Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdan päättäminen

Päätettiin järjestää seuraava hallituksen kokous 30.05. klo 17:00 hallituksen Jabber-huoneessa.

8. Hallituksen ydintavoitteiden määritteleminen

Tärkeimmäksi tehtäväksi katsottiin ylimääräisen jäsenistön kokouksen järjestäminen vuosikokouksen määräämällä tavalla. Tähän liittyen pyritään ottamaan kontakti jäsenistöön henkilökohtaisin keskusteluin, joissa tuodaan esiin seuraavaa:

 • 22.04. pidetyssä jäsenistön kokouksessa ei kyetty muodostamaan uutta hallitusta
 • vastuuhenkilöt ovat olleet pitkään samoja, eivätkä pysty tällä hetkellä jatkamaan vetovastuussa
 • Halutaan kuulla jäsenistöltä, mihin suuntaan yhdistystä pitäisi viedä
 • yhdistyksen tulevaisuudesta käydään keskustelua ja loppukesästä järjestetään ylimääräinen jäsenistön kokous, jossa pyritään muodostamaan uusi hallitus
  • jäseniltä kysytään keskustelun aikana alustavasti, milloin he pääsisivät tähän kokoukseen
 • mikäli loppukesän kokous ei kykene muodostamaan uutta hallitusta, järjestetään sen jälkeen lyhyellä aikataululla ylimääräinen jäsenistön kokous käsittelemään yhdistyksen purkautumista
 • ilmoitetaan jäsenkorttien olemisesta saatavilla ja sovitaan sen toimituksesta jäsenmaksunsa maksaneille jäsenille
 • jäsenmaksuaan maksamattomia kehotetaan maksamaan maksun, jos haluavat vaikuttaa loppukesän ylimääräisessä jäsenistön kokouksessa

9. Muut asiat

Ei muita asioita.

10. Tehtävien jako

 • Antti ottaa sähköpostitse yhteyttä hallituksen jäseniin jäsenistön soittokierroksen järjestelyistä
 • Hoidetaan kokouksen jälkeisen tarkistuslistan (saatavissa yhdistyksen Subversion-tietovarastosta) tehtävät siinä määriteltyjen roolien mukaan.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:55.

Vakuudeksi


___________________________________          ___________________________________
 Antti Kaihola                     Tero Kuusela
 Puheenjohtaja                     Sihteeri

Tarkistus

Toteamme pöytäkirjan kokouksen kulun mukaiseksi.


Turussa ____ päivänä _________kuuta 2007


___________________________________
 Fabian Fagerholm


___________________________________
 Minna Kuusela