Hallituksen kokous 24.04.2008

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Torstai 24.04.2008, Teron luona

Läsnä

  • Petri Salmela, pj
  • Tero Kuusela
  • Sami Vento
  • Minna Kuusela, siht.

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.35.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksessa oli läsnä koko hallitus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Posti

Vain mainoksia.

Edellisen kokouksen pöytäkirja

Tarkistus siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

Ilmoitusasioita

Sami Vento on hyväksynyt rahastonhoitajan roolin ja IRC-kokoukset.

Taloustilanne

Tilillä rahaa 586,99 euroa (-11,20€).

Jäsentilanne

Ei uusia hakemuksia.

Kaksi jäsentä erotettiin pyynnöstä.

Kaikki vuotta 2006 vanhemmat maksamatta olevat jäsenmaksut kirjataan tappioiksi.

Jatkossa toimitaan siten, että jos on kaksi peräkkäistä vuotta maksamatta jäsenmaksua, seuraavana vuonna tarkistetaan halukkuus jatkaa jäsenenä. Jos ei tule myöntävää vastausta, siinä tapauksessa erotetaan.

Edellisessä kokouksessa jaettujen tehtävien seuranta

Email-aliasten ja käyttäjäryhmien päivitys vastaamaan uusia hallitus- ja vastuurooleja. Tehty

Ilmoitus uudesta hallituksesta jäsenistölle. Erikseen maininta sääntömuutokseen liittyvistä muutoksista ja päätöksestä sekä hallituksen päättämistä toimintansa painopisteistä (kohta 7). Tehty

Sääntöehdotus ja nimenkirjoitusoikeuksien muutos PRH:lle. Tehty

Jäsen- ja hallituksen kokouksen pöytäkirjojen laadinta. Tehty

Hallituksen www-sivun päivitys. Tehty

Muuta

Debian.fi-domainin kulukorvausta varten ei ole saatu kuitteja.

Tehtävien jako

  • Jäsentilanteen ja jäsenmaksutilanteen selvitys, Minna ja Petri vastaavat toteutuksesta 06.07.2008 mennessä
  • Debian.fi-domainista sähköpostia, Sami hoitaa 24.04.2008

Tulevat kokoukset

Keskiviikko 07.05.2008 klo 18, IRC-kokous.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.40.