Hallituksen kokous 25.01.2010

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 25.01.2010 kello 19:00 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela (sihteeri)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:14.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen kokouksen (11.1.2010) pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Postia ei tarkastettu.

Ei ilmoitusasioita.

Taloustilanne

  • L-A:n tilillä: 467,75 € (-115,00 €)
  • DebConf-tili: 1.385,51 € (+-0 €)
  • Keräystili: 0 €

Jäsenhakemusten käsittely

Yksi kipinä-tason kannatusjäsenyyshakemus, xxxxxx. Päätettiin hyväksyä kannatusjäseneksi. Petri ja Sami lähettävät jäsenlaskun. Lasku lähetetään samalla myös jo aiemmin kannatusjäseniksi hyväksytyille.

Päätettiin, että vastaisuudessa puheenjohtaja vastaa jäsenhakemuksiin sähköpostilla ja tiedottaa seuraavan hallituksen kokouksen ajankohdasta, jotta hakija tietää, milloin odottaa jäseneksi hyväksymistä.

Rahastonhoitajan rooli ja tehtävät

Petri Salmela valittiin väliaikaiseksi rahastonhoitajaksi, kunnes hallitus on kattavammin koolla ja kaikki roolit saadaan jaettua.

Petri lähettää kolme kannatusjäsenyyslaskua.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 01.02.2010 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:54.