Hallituksen kokous 25.03.2013

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 25.3.2013 kello 19:01 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela (kokouksen sihteeri)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:01.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Tarkistettiin ja hyväksyttiin 25.2.2013 kokouksen pöytäkirja.

Vanhat jäsenmaksusaamiset

Päätettiin, että aiempina vuosina kirjanpitoon jäsensaataviksi merkityt, mutta saamatta jääneet jäsenmaksut sekä yksi 10 euron myyntisaaminen merkitään kirjanpitoon tappioiksi.

Satakunnan yhteisöt ry:n kevätkokous

Päätettiin, että Satakunnan yhteisöt ry:n kevätkokouksessa 26.3.2013 Linux-aktivaattoria (ja Porin Linux-käyttäjien kerhoa) edustaa Tapio Lehtonen.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Aktian viimeiset tiliotteet, tiedot osakkeiden myynnistä sekä Tapion lähettämiä kuitteja.

Taloustilanne

L-A:n tilillä 914,74 € (-3,26 €)

Palvelimen siirto

Tapio on ollut yhteydessä Sangeen domain-hallinnan siirrosta. Asia etenee.

Yhdistyksen kevätkokous

Päätettiin pitää kevätkokous joko lauantaina 27.4. tai sunnuntaina 28.4. noin kello 12:30 Turussa. Petri varmistaa kokouspaikan ja ajan.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 8.4.2013 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:33.