Hallituksen kokous 26.11.2010

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 26.11.2010 kello 19:00 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela
  • Eino Malinen (sihteeri)

Muut:

  • Ilkka Svärd

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:03.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Hyväksyttiin edellisen kokouksen (18.10.2010) pöytäkirja seuraavin korjauksin:

  • Kevätkokous-kohta ja sen leipäteksti muutetaan vastaamaan syyskokousta.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Sangen lasku, joka on maksettu. VALO-CD:n kokoukseen liittyvistä matkakuluista tullut korvauslasku.

Ei ilmoitusasioita.

Taloustilanne

  • L-A:n tilillä 538,02 € (-35,22).
  • Keräystilillä: 283,71 € (-26,60 €).

Keräysluvasta täytyy tehdä tilitys viranomaisille kuusi kuukautta luvan umpeutumisesta. Keräystililtä otetaan luvan hinta 120 € L-A:n tilille ja 10 € lahjoitusrahaa Turuxille.

Jäsenhakemusten käsittely

Hyväksytään jäsenmaksun maksanut T.V. yhdistyksen jäseneksi.

Syyskokouksen pöytäkirja

Syyskokouksen pöytäkirjan nimien keruu aloitetaan Porista, jonka jälkeen pöytäkirja lähetetään Turkuun. Läsnäolleet puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat allekirjoittavat sen.

Palvelimen päivittäminen

Palvelimen päivityksestä odotetaan Fabianilta tietoa. Mediawikissä siirrytään käyttämään upstream-päivityksiä, josta Tapio huolehtii.

Työryhmäpaketti

Työryhmäpaketilla tarkoitetaan uusille toimijoille tarjottavaa tietoa Linux-Aktivaattorista; erityisesti sen paikallisryhmistä ja yhdistyksen toiminnoista. Pakettiin tulee ainakin wikin käyttö, postituslistat, taloudenhoito, sähköpostiosoitteet, varastoalueet (engl. repositories). Eino, Tapio ja Petri lupautuivat tekemään pakettia. Pakettia työstetään wikissä.

Sosiaalinen media

Syyskokouksessa tuli esille Linux-Aktivaattorin osallistuminen sosiaaliseen mediaan. Tähän liittyy toiminnan esilletuominen sosiaalisissa medioissa. Jätetään toimiinnan aktivoiminen sosiaalisessa mediassa seuraavaan kokoukseen. Tapio laittaa listalle postia, jossa tiedustellaan sosiaalisten medioiden käytöstä ja halukkuudesta laittaa tiedotteita sitä kautta.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tehtävien jako

  • Palvelimen päivitys: Petri
  • Mediawiki päivitys: Tapio
  • Työryhmäpaketti: Eino, Tapio, Petri
  • Listaposti sosiaalisista medioista: Tapio

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 13.12.2010 kello 19.00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20:08.