Hallituksen kokous 29.03.2009

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 29. maaliskuuta 2009 kello 18:00 alkaen.

Läsnä

  • Petri Salmela (hallituksen ja kokouksen puheenjohtaja)
  • Tapio Lehtonen (varsinainen jäsen)
  • Sami Vento (varsinainen jäsen)
  • Tero Kuusela (varajäsen)
  • Eino Malinen (varajäsen, siht.)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18:17.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Aktialta tullut postia. Olemme saaneet 23 osaketta pitäessämme vakuutusta Veritaksessa. Aktiassa on lisäksi arvo-osuustili, joka avattiin taannoin. Aktian yhtiökokous oli 25. maaliskuuta, johon olimme saaneet kutsun. Jäämme odottamaan lisätietoja kokouksen päätöksistä.

Ei ilmoitusasioita.

Taloustilanne

L-A:n tilillä 591,61 €. Summassa on huomioitu palvelumaksu 0.09 €, tietojen päivitys PRH:ssa 10 € sekä postilokeron rästimaksu 64,25 €.

Rahankeräyslupa

Rahankeräysluvasta tiedusteltiin PRH:lta. Lupaa varten ei tarvita Y-tunnusta, mutta yhdistysrekisteriote vaaditaan. Lisäksi liitteiksi tarvitaan viimeisin vahvistettu tilinpäätös, yhdistyksen säännöt sekä pöytäkirjaote hallituksen kokouksesta, jossa lupapäätös tehtiin. Luvassa eritellyt kohteet on mahdollista kiinnittää viitenumeroihin tilisiirroissa.

Päätettiin käyttää vuoden 2008 tilinpäätöstietoja, joten hakemuksen jättäminen siirretään kevätkokouksen jälkeiseen hallituksen kokoukseen.

Päätettiin avata rahankeräyslupaa varten tili Liedon Osuuspankista. Tilinkäyttöoikeudet annetaan rahastonhoitajalle Sami Ventolle (xxxxxx-xxxx) ja puheenjohtaja Petri Salmelalle (xxxxxx-xxxx). Valtuutettiin puheenjohtaja Petri Salmela suorittamaan tilinavaus. Uuteen tiliin otetaan käyttöön verkkopankkitoiminto.

Kannatusjäsenyys

Päätettiin käyttöönottaa kolmeportainen kannatusjäsenyysmalli, kuten vuoden 2005 kokouksessa hyväksyttiin. Mallista jätetään kuitenkin pois taso, jossa kannatusjäsenyyden saa rahoittamalla tiettyä kohdetta. Keskusteltiin myös kannatusjäsentasojen nimistä. Päätettiin pitää nimikilpailu tasoista, jotka hyväksytään kevätkokouksessa.

Mallin käyttöönotto ei vaadi sääntömuutosta, koska säännöissä on kannatusjäsenyys mainittu ja hallituksella valta päättää jäsenmaksuista.

Yhdistyksen kevätkokous

Päätettiin pitää yhdistyksen kevätkokous 25. huhtikuuta kello 12.15. Yritetään saada ensisijaisesti Turku-sali kokoustilaksi.

Puheenjohtaja ja jäsenvastaava järjestevät kutsut ja jäsenmaksut. Oheisohjelmana kevätkokouksessa mahdollisesti pelejä.

Kevätkokouksessa esitetään edellisen vuoden tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto. Lisäksi tilinpäätöksen vahvistetaan ja päätetään hallituksen sekä muiden tilivelvollisten vastuuvapaudesta. Myös kannatusjäsenyysmallin tasojen nimet hyväksytään.

Muut asiat

Ei muita asioita.

Tehtävien jako

  • rahankeräysluvan täyttäminen: Eino
  • rahankeräystilin avaaminen: Petri
  • postia listalle kannatusjäsenyysmallin nimikilpailusta: Sami
  • Turku-salin saatavuus kevätkokouksen paikaksi: Tero
  • kevätkokouksen kutsut ja jäsenmaksut: Petri ja Minna

Seuraava hallituksen kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 14. huhtikuuta 2009 kello 18.00.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:53.