Hallituksen kokous 30.08.2010

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 30.08.2010 kello 19:08 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela (kokouksen sihteeri)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:08.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen kokouksen (9.8.2010) pöytäkirja hyväksyttiin.

Taloustilanne

  • L-A:n tilillä: 642,97 € (-2,54 €)
  • Debconf: 0 (+-0)
  • Keräystili: 311,22 € (+69,30 €)

Todettiin, että keräysluvan määräaika on päättynyt. Tuotosta vähennetään keräysluvan hinta 120 € sekä pankin kulut. Sen jälkeen tilitetään Turuxille 10 € ja loput VALO-CD-projektille.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Postista ei tietoa.

Turuxin domain (turuxi.org) ekspiroituu 6.9.2010. Uusimisesta on maksettu Sangelle laskun mukaan. Puheenjohtaja varmistaa Sangelta, että uusiminen on hoidossa.

Porixi on saanut käyttöönsä uuden palvelimen porixi.antenniserveri.fi.

Jäsenhakemusten käsittely

Ei uusia jäsenhakemuksia.

Muut asiat

Palvelimen uusimismahdollisuutta tarkastellaan.

Tehtävien jako

  • Tapio ottaa yhteyttä Sangeen turuxi.org:n uusimisen varmistamiseksi.
  • Tapio ja Petri keräävät puuttuvat allekirjoitukset pöytäkirjoihin.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 13.09.2010 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:31.