Hallituksen kokous 30.12.2013

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Right.svg Tarkastettu pöytäkirja

Aika ja paikka

Kokous pidettiin irc-kokouksena freenode-verkossa kanavalla #l-a 30.12.2013 kello 19:00 alkaen.

Läsnä

Puheenjohtaja: Tapio Lehtonen

Hallituksen jäsenet:

  • Petri Salmela (kokouksen sihteeri)

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 19:01.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Hyväksyttiin edellisen, 9.12.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirja.

Saapunut posti ja ilmoitusasiat

Satakunnan yhteisöiltä tullut kirje, jossa vuoden vaihteeseen liittyvää asiaa. Kysytään esimerkiksi jäsenten määrää. Mukana myös arviointilomake.

Tapio vastaa kyselyyn, jäsenvastaava tarkistaa jäsenmäärän.

Ei ilmoitusasioita.

Taloustilanne

L-A:n tilillä 891,12 € (-2,90 €)

Aiemmin jaettujen tehtävien seuranta

  • Postilista keskusteluun yhdistyksen päättämisestä on tehty, mutta hallituksen jäsenten lisäksi listalle ei ole liittynyt muita. Hallitus keskustelee siis keskenään yhdistyksen alasajosta ja tiedottaa etenemisestä sitä varten luotavalla wiki-sivulla.

Hallitus 2014

Sama hallitus jatkaa samoilla rooleilla kevätkokoukseen saakka.

Yhdistyksen toiminnan päättäminen

Myös FLUG on pohtinut yhdistyksen toiminnan alas ajamista ja liittämistä COSSiin. Heidän syyskokouksessaan päätettiin hallituksen valtuuttamisesta neuvotteluihin COSSin kanssa, mutta kokouksen tuloksesta ei ole vielä tietoa.

Koostetaan wiki-sivu L-A:n hallituksen käymistä keskusteluista yhdistyksen purkamisesta, jotta jäsenistö voi halutessaan seurata, missä mennään.

L-A:n muuttaminen joksikin muuksi yhdistykseksi, kuten Porin Hacklabiksi saattaa olla ongelmallista, sillä PRH tuskin suvaitsee, että yhdistys, jolla on jäseniä, muuttaa nimensä, toimintatarkoituksensa, kotipaikkansa ja lähes kaiken muunkin, ellei kysytä kaikilta jäseniltä erikseen.

Ehdotettiin, että hallitus koostaa pari vaihtoehtoista tapaa yhdistyksen toiminnan päättämiseksi, joista sitten kevätkokouksessa äänestetään ja valitaan yksi, jonka hallitus toteuttaa. Koetetaan saada kevätkokoukseen aktivoitua jäseniä mukaan, jotta kokous on varmasti päätösvaltainen.

Puheenjohtaja ottaa selvää, voiko esimerkiksi COSS toimia jonkinlaisena katto-organisaationa jäljelle jääville työryhmille, oli se sitten Porixi, Turuxi tai L-A.

Pohdittiin verkkotunnuksia yhdistyksen purkamisen jälkeen. Kannatettiin sitä, että verkkotunnukset pidettäisiin toiminnassa vielä yhdistyksen purkamisen jälkeenkin ainakin jonkin aikaa. Ainakin Turuxilla on myös varoja tunnuksen pitämiseen.

Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään samalla irc-kanavalla 13.01.2014 kello 19-20.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:30.