Jäsenkokous 06.11.2010

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Aika
Lauantai 6.11.2010
Paikka
Turku-sali
Ylioppilastalo A, 2. krs.
Rehtorinpellonkatu 4 A
FI-20500 TURKU
Läsnä
 • Mikko Harhanen
 • Tero Kuusela
 • Tapio Lehtonen
 • Petri Salmela
 • Ilkka Svärd

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Lehtonen avasi kokouksen kello 13.01.
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  Valittiin kokoukselle:
  • puheenjohtajaksi Tapio Lehtonen
  • sihteeriksi Mikko Harhanen
  • pöytäkirjantarkastajiksi Tero Kuusela ja Petri Salmela
  • ääntenlaskijoiksi Tero Kuusela ja Petri Salmela
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen
  Kokouksessa oli viisi (5) äänioikeuden omaavaa osanottajaa. Valtakirjoja ei ollut. Todettiin kokouksessa olevan edustettuna viisi (5) ääntä.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin.
 6. Keskustelua Linux-aktivaattorin tulevaisuudesta
  Keskusteltiin Linux-aktivaattorin nykyisen kaltaisen toiminnan jatkamisen mielekkyydestä:
  • Vaihtoehtoina esiteltiin lopettaminen (tai yhdistyminen), säästöliekillä jatkaminen sekä toiminnan virkistäminen.
  • Pohdittiin mahdollisuutta yhdistyä Finnish Linux User Group FLUG ry:n kanssa
  • Koettiin ongelmaksi suomalaisten FOSS-yhdistysten hajanaisuus, pieni koko ja yhteistyön puute. Esitettiin mahdollisena ratkaisuna tähän ajatus kattojärjestöstä, joka tarjoaisi tukea alayhdistyksilleen ja vapaamuotoisille ryhmille. Konkreettisia tukikeinoja voisivat olla mm. valmis työryhmäpaketti, yhteisen keskustelupaikan tarjoaminen, sopimusten allekirjoittajatahona toimiminen tarvittaessa ja varojen hallinta pyydettäessä. Tuettavien ryhmien kontrollointi tulisi minimoida. Nähtiin tärkeäksi kokousten järjestäminen verkossa, jolloin niihin osallistuminen on helppoa kaikkialta Suomesta.
  • Ehdotettiin FOSS-yhteisön yhteiseksi projektiksi Viikon VALOa. Joka viikko julkaistaan esittely vapaasta sisällöstä, kuten vapaista ohjelmista.
 7. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
  Ehdotettiin:
  • Tapio Lehtonen
  Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Lehtonen ilman äänestystä.
 8. Hallituksen jäsenten ehdokasasettelu
  Ehdotettiin:
  • Mikko Harhanen
  • Tero Kuusela
  • Eino Malinen
  • Petri Salmela
  • Ilkka Svärd
  Yhdistyksen valitsemiskäytännön mukaisesti ehdokkailta on saatava suostumus tehtävään. Mikko Harhanen ja Tero Kuusela kieltäytyivät ehdokkuudesta. Muut suostuivat ja asetettiin ehdolle.
 9. Hallituksen koon päättäminen seuraavalle kaudelle.
  Ehdotettiin vain yhtä vaihtoehtoa, 2 jäsentä ja 1 varajäsen, joka hyväksyttiin.
 10. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta.
  Ehdotettiin vain yhtä vaihtoehtoa, joka hyväksyttiin:
  • Eino Malinen ja Petri Salmela jäseniksi
  • Ilkka Svärd varajäseneksi
 11. Yhdistyksen tilintarkastajan/-ien tai toiminnantarkastajan/-ien sekä näiden varahenkilöiden valinta
  Ehdotettiin ja kannatettiin toiminnantarkastajan valitsemista tilintarkastajan asemesta. Päätettiin yksimielisesti valita toiminnantarkastaja(t).
  Toiminnantarkastajiksi ehdotettiin:
  • Tomi Blomberg
  • Mikko Harhanen
  • Tuomas Hélin
  • Antti Kaihola
  • Tero Kuusela
  • Taneli Nurmenniemi
  • Tuomas Vesterinen
  Yhdistyksen valitsemiskäytännön mukaisesti ehdokkailta on saatava suostumus tehtävään. Tavoitetuista vain Mikko Harhanen ja Tuomas Vesterinen suostuivat tehtävään.
  Vaali toteutettiin aiemmin hyväksytyn käytännön mukaisesti. Hallitukseen valitut olivat äänestyksessä jäävejä. Äänestystuloksen perusteella yhdistyksen toiminnantarkastajaksi valittiin Tuomas Vesterinen ja varatoiminnantarkastajaksi Mikko Harhanen.
 12. Muut asiat
  Hallitus työstää kevätkokoukseen tarvittavan sääntömuutosehdotuksen siten, että jäsenkokouksiin voidaan osallistua etäyhteydellä.
 13. Kokouksen päättäminen
  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.20.