Jäsenkokous 12.4.2008

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Aika
Lauantai 12.4.2008
Paikka
Turku-sali
Ylioppilastalo A, 2. krs.
Rehtorinpellonkatu 4 A
FI-20500 TURKU
Läsnä
 • Minna Kuusela
 • Tero Kuusela
 • Tapio Lehtonen
 • Petri Salmela

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Salmela avasi kokouksen kello 13:25.
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  Kokoukselle valittiin:
  • puheenjohtajaksi Petri Salmela
  • sihteeriksi Tero Kuusela
  • pöytäkirjantarkastajiksi Minna Kuusela ja Tapio Lehtonen
  • ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajat
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Osanottajien toteaminen
  Kokouksessa oli neljä (4) äänioikeuden omaavaa osanottajaa.
  Todettiin kokouksessa olevan edustettuna neljä (4) ääntä.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  Hyväksyttiin esityslista.
 6. Vuoden 2007 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen
  Petri Salmela esitti vuoden 2007 vuosikertomuksen.
  Petri Salmela esitti vuoden 2007 tilinpäätöksen. Pankkitilin jaossa Turuxin osuudesta puuttui 139,59 € ja vastaavasti Linux-Aktivaattorin osuus oli 139,59 € liian iso. Virhe ei vaikuttanut taseen loppusummaan. Huomautettiin, että liitetiedoissa voisi jatkossa mainita korkokulujen johtuvan Debconf5-tilin korkojen vähentämisestä Linux-Aktivaattorin tuloksesta.
 7. Vuoden 2007 tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  Petri Salmela esitti vuoden 2007 tilintarkastuskertomuksen.
 8. Päätetään vuoden 2007 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  Kokous hyväksyi vuoden 2007 vuosikertomuksen yksimielisesti. Kokous hyväksyi vuoden 2007 tilinpäätöksen yksimielisesti muutoksin. Muutokset:
  • Taseessa pankkitilin osuudet korjattava siten, että Turuxin osuuteen lisätään 139,59 € ja Linux-Aktivaattorin osuudesta vähennetään 139,59 €.
  Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2007 tili- ja vastuuvelvollisille.
 9. Vuoden 2008 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen
  Petri Salmela esitti vuoden 2008 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion. Tulo- ja menoarviosta huomattiin puuttuvan 200 € tiedossa olevista tapahtuma-avustuksista.
 10. Päätetään vuoden 2008 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymisestä
  Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio hyväksyttiin yksimielisesti muutoksin. Muutokset:
  • Tuloissa kohdan Tapahtumasponsorit summaksi muutettiin 900 €.
  • Menoissa kohdan Tapahtumat -> AOP 2008 summaksi muutettiin 900 €.
 11. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
  Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin:
  • Petri Salmela
  Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Petri Salmela.
 12. Hallituksen koon päättäminen seuraavalle kaudelle
  Hallituksen kooksi ehdotettiin (puheenjohtajan lisäksi):
  • kaksi (2) jäsentä, yksi (1) varajäsen
  Hallituksen kooksi päätettiin puheenjohtaja, kaksi (2) jäsentä ja yksi (1) varajäsen.
 13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
  Hallituksen jäseniksi/varajäseniksi ehdotettiin:
  • Antti Heinonen
  • Minna Kuusela
  • Tero Kuusela
  • Sami Vento
  Äänestyksen tulos: Antti Heinonen 2 ääntä, Minna Kuusela 2 ääntä, Tero Kuusela 3 ääntä, Sami Vento 3 ääntä. Tero Kuusela ja Sami Vento valittiin varsinaisiksi jäseniksi. Varajäsenen paikasta järjestettiin uusi äänestys Antti Heinosen ja Minna Kuuselan välillä. Uudessa äänestyksessä Antti Heinonen sai neljä (4) ääntä, Minna Kuusela ei saanut ääniä.
  Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Tero Kuusela ja Sami Vento. Varajäseneksi valittiin Antti Heinonen.
 14. Yhdistyksen tilintarkastajan/-ien ja varatilintarkastajan/-ien valinta
  Tilintarkastajiksi ehdotettiin:
  • Tomi Blomberg
  • Tuomas Hélin
  • Antti Kaihola
  • Tapio Lehtonen (kieltäytyi)
  • Maria Pinjanainen (ei tavoitettu)
  Äänestyksen tulos: Tomi Blomberg 4 ääntä, Tuomas Helin 4 ääntä, Antti Kaihola 1 ääni.
  Tilintarkastajiksi valittiin Tomi Blomberg ja Tuomas Helin. Varatilintarkastajaksi valittiin Antti Kaihola.
 15. Yhdistyksen sääntömuutoksesta päättäminen
  Kokous hyväksyi sääntömuutosehdotuksen yksimielisesti muutoksin. Muutokset:
  • Kohdassa 6. Hallitus: ",johon kuuluu puheenjohtaja" -> ",johon kuuluu syyskokouksen valitsema puheenjohtaja".
  • Kohdassa 9. Yhdistyksen kokoukset: "helmi, maalist- tai" -> "helmi, maalis- tai".
  • PRH:n ehdottamaa kohtaa 12. ei lisätä. Sen sijaan yhdistyksen puheenjohtaja liittää hakemukseen kirjallisen vakuutuksen, että yhdistyksessä on vain uusien sääntöjen mukaisia jäseniä.
 16. Muut asiat
  Ei muita asioita.
 17. Kokouksen päättäminen
  Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15:05.

Materiaali

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjaa ei ole vielä tarkastettu.