Jäsenkokous 2.4.2005

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Jäsenistön kokous 02.04.2005

Aika: 2. huhtikuuta 2005 klo 12:15

Läsnä

  • Aschwin van der Woude (puheenjohtaja)
  • Tero Kuusela (sihteeri)
  • Minna Kuusela (pöytäkirjantarkastaja)
  • Fabian Fagerholm (pöytäkirjantarkastaja)
  • Maria Pinjanainen

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Aschwin van der Woude avasi kokouksen klo 12:15.

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Aschwin van der Woude, sihteeriksi Tero Kuusela sekä pöytäkirjantarkastajiksi Minna Kuusela ja Fabian Fagerholm. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin kokouksen olevan laillisesti kokoon kutsuttu ja päätösvaltainen.

Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin sellaisenaan.

Keskustelua vuoden 2005 vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä

Aschwin van der Woude esitti yhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2004.

Vuosikertomuksessa Turuxi-työryhmän osuuden vuosikertomuksessa esitti Tero Kuusela, Linux-blondit-projektin osuuden Maria Pinjanainen ja muut osuudet Aschwin van der Woude. Vuosikertomukseen lisättiin Fabian Fagerholmin kommentit uutiskirjeestä ja Tero Kuuselan kommentti Companyweb-projektista.

Tämä kokous esittää yhdistyksen vuosikokoukselle tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen hyväksymistä mainituin muutoksin.

Prosessi käytäntöjen laatimiseen

Aschwin van der Woude esitteli ehdotuksen käytäntöjen laatimisprosessista.

Ehdotusta muutettiin siten, että yhdistyksen hallituksen on hyväksyttävä ehdotus käytännöksi jäsenistön kokouksen esityslistalle.

Ehdotus hyväksyttiin mainituin muutoksin.

Muut asiat

Pohdittiin vuoden 2005 toimintasuunnitelmaa ja päätettiin seuraavaa:

  • Vuoden 1. puoliskon painopisteet ovat AOP, DebConf5 ja verkkosivut
  • Vuoden 2. puoliskon painopisteet ovat Turuxin kehittäminen, yhteistyön etsiminen muiden tahojen kanssa (FLUG, COSS) ja vapaiden ohjelmien yhteisön kentän kartoittaminen Suomessa
  • Pyritään julkaisemaan 1 uutiskirje sekä vuoden 1. että 2. puoliskolla
  • Pyritään laatimaan uusi t-paita- ja käyntikorttitilaus vuoden lopulla

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14:25