Jäsenkokous 23.10.2010

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Aika
Lauantai 23.10.2010
Paikka
Turku-sali
Ylioppilastalo A, 2. krs.
Rehtorinpellonkatu 4 A
FI-20500 TURKU
Läsnä
 • Mikko Harhanen
 • Tapio Lehtonen
 • Asko Savola
 • Sami Vento
 • Mikko Viinamäki


Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Tapio Lehtonen avasi kokouksen klo 12.50.
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  Valittiin kokoukselle:
  puheenjohtajaksi Tapio Lehtonen
  sihteeriksi Mikko Harhanen
  pöytäkirjantarkastajiksi Sami Vento ja Mikko Viinamäki.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen
  Kokouksessa oli neljä (4) äänioikeuden omaavaa osanottajaa ja yksi ei-jäsen. Lisäksi Mikko Harhanen edusti valtakirjalla Petri Salmelaa.
  Todettiin kokouksessa olevan edustettuna viisi (5) ääntä.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.
 6. Vuoden 2011 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen
  Puheenjohtaja Tapio Lehtonen esitti.
 7. Päätetään vuoden 2011 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymisestä
  Keskusteltiin toimintasuunnitelmasta ja esiin nousseista aiheista:
  • panostaminen tiedottamiseen mm. sosiaalisessa mediassa
  • siirtyminen e-laskupalveluun ja postilaatikosta luopuminen
  • vakuutusten karsiminen
  Näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa ja paikallisella tasolla lisättiin kohdaksi toimintasuunnitelmaan.
  Toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio hyväksytään lisätyin muutoksin.
 8. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
  Ehdotuksia puheenjohtajaksi ei ollut. Puheenjohtajaa ei valittu. Tästä syystä kohdat 8-12 jäivät käsittelemättä.
  Uudeksi kokousajaksi päätettiin 6.11. Esityslistalle lisätään yhdistyksen purkaminen.
 9. Muut asiat
  Ei muita asioita.
 10. Kokouksen päättäminen
  Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.27.

Materiaali

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjaa ei ole vielä tarkastettu.