Jäsenkokous 24.10.2009

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Aika
Lauantai 24.10.2009
Paikka
Turku-sali
Ylioppilastalo A, 2. krs.
Rehtorinpellonkatu 4 A
FI-20500 TURKU
Läsnä
 • Minna Kuusela
 • Tero Kuusela
 • Tapio Lehtonen
 • Petri Salmela
 • Asko Savola
 • Eino Malinen
 • Sami Vento

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Salmela avasi kokouksen klo 13.22
 2. Kokouksen järjestäytyminen:
  Valittiin kokoukselle:
  puheenjohtajaksi Petri Salmela
  sihteeriksi Minna Kuusela
  pöytäkirjantarkastajiksi Eino Malinen ja Tapio Lehtonen
  ääntenlaskijoiksi Eino Malinen ja Tapio Lehtonen.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen
  Kokouksessa oli seitsemän (7) äänioikeuden omaavaa osanottajaa. Lisäksi Tapio Lehtonen edusti valtakirjalla Ilkka Svärdiä.
  Todettiin kokouksessa olevan edustettuna kahdeksan (8) ääntä.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin muutoksin:
  • Kohdissa 6 ja 7 korjattiin vuosiluvuiksi 2010.
 6. Vuoden 2010 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion esittäminen
  Puheenjohtaja Petri Salmela esitti.
 7. Vuoden 2010 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen
  Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoksin:
  • Poistettiin kysymysmerkki 4. kohdan ("Osallistutaan...") lopusta.
  Tulo- ja menoarvio hyväksyttiin muutoksin:
  • Muutettiin kannatusjäsenmaksujen arviota vastaamaan arvioidulla jäsenmäärällä saatavaa tuloa: 400 -> 384.
  • Muutettiin arvioiden tasaamiseksi rahankeräyksestä arvioitua tuloa: 1500 -> 1516.
 8. Ehdotuksen uudeksi käytännöksi yhdistyksen hallituksen valinnassa esittäminen
  Puheenjohtaja Petri Salmela esitti.
 9. Yhdistyksen hallituksen valinnan käytännön hyväksyminen
  Hyväksyttiin muutoksin:
  • Poistettiin kohta 1.1 tarpeettomana, koska nykyisten sääntöjen mukaan valtakirjalla edustaminen on muutoinkin mahdollista.
 10. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
  Ehdotettiin:
  • Tapio Lehtonen
  • Otto Kekäläinen
  • Elias Aarnio
  • Timo Jyrinki
  • Tuomas Vesterinen
  Yhdistyksen valitsemiskäytännön mukaisesti ehdokkailta on saatava suostumus tehtävään. Kekäläistä ja Jyrinkiä ei tavoitettu. Tavoitetuista vain Lehtonen oli halukas tehtävään.
  Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Lehtonen ilman äänestystä.
 11. Hallituksen jäsenten ehdokasasettelu
  Ehdotettiin:
  • Elias Aarnio
  • Tuomas Vesterinen
  • Petri Salmela
  • Sami Vento
  • Eino Malinen
  • Mikko Harhanen
  • Sakari Koivunen
  • Antti Kaihola
  • Antti Heinonen
  • Fabian Fagerholm
  Yhdistyksen valitsemiskäytännön mukaisesti ehdokkailta on saatava suostumus tehtävään. Koivusta ei tavoitettu. Tavoitetuista Fagerholm kieltäytyi ehdokkuudesta. Muut suostuivat ja asetettiin ehdolle.
 12. Hallituksen koon päättäminen seuraavalle kaudelle
  Ehdotettiin vain yhtä vaihtoehtoa, 3 jäsentä ja 2 varajäsentä, joka hyväksyttiin.
 13. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
  Äänestystulokset:
Ehdokas 1. kierroksen äänet 2. kierroksen äänet
Elias Aarnio 2 3
Tuomas Vesterinen 1 -
Petri Salmela 6 -
Sami Vento 6 -
Eino Malinen 6 -
Mikko Harhanen 5 -
Antti Kaihola 1 -
Antti Heinonen 2 7
 1. Vaali toteutettiin aiemmin hyväksytyn käytännön mukaisesti. Kolme eniten ääniä saanutta valittiin siten hallituksen jäseniksi ja kaksi seuraavaksi eniten ääniä saanutta varajäseniksi. Tasatulokseen päätyneiden Aarnion ja Heinosen kohdalla käytiin toinen äänestyskierros varajäsenpaikan ratkaisemiseksi.
  Hallituksen jäseniksi valittiin Petri Salmela, Sami Vento ja Eino Malinen. Varajäseniksi valittiin Mikko Harhanen ja Antti Heinonen.
 2. Yhdistyksen tilintarkastajan/-ien ja varatilintarkastajan/-ien valinta
  Äänestystulokset:
Ehdokas äänet
Antti Kaihola 3
Ilkka Svärd  4
Tuomas Vesterinen 7
 1. Äänestystuloksen perusteella yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Tuomas Vesterinen ja varatilintarkastajiksi Antti Kaihola ja Ilkka Svärd.
 2. Muut asiat
  Ei muita asioita.
 3. Kokouksen päättäminen
  Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.20

Materiaali

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjaa ei ole vielä tarkastettu.