Jäsenkokous 25.4.2009

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Aika
Lauantai 25.4.2009
Paikka
Turku-sali
Ylioppilastalo A, 2. krs.
Rehtorinpellonkatu 4 A
FI-20500 TURKU
Läsnä
 • Antti Heinonen
 • Minna Kuusela
 • Tero Kuusela
 • Petri Salmela
 • Asko Savola
 • Toni Spets
 • Eino Malinen

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus
  Yhdistyksen puheenjohtaja Petri Salmela avasi kokouksen klo 12.25
 2. Kokouksen järjestäytyminen:
  Valittiin kokoukselle:
  puheenjohtajaksi Petri Salmela
  sihteeriksi Tero Kuusela
  pöytäkirjantarkastajiksi Eino Malinen ja Minna Kuusela
  ääntenlaskijoiksi Eino Malinen ja Minna Kuusela.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistaminen
  Kokouksessa oli seitsemän (7) äänioikeuden omaavaa osanottajaa. Kukaan ei ollut edustettuna valtakirjalla.
  Todettiin kokouksessa olevan edustettuna seitsemän (7) ääntä.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.
 6. Vuoden 2008 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen
  Puheenjohtaja Petri Salmela esitti vuoden 2008 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.
 7. Vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  Puheenjohtaja Petri Salmela esitti vuoden 2008 tilintarkastuskertomuksen, jonka mukaan tilinpäätös oli laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.
 8. Päätetään vuoden 2008 tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
  Kokous hyväksyi vuoden 2008 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen yksimielisesti.
  Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2008 tili- ja vastuuvelvollisille.
 9. Muut asiat
  Tero Kuusela antoi selvityksen hallituksen toimenpiteistä koskien kahta vuoden 2008 syyskokouksessa esiin noussutta asiaa:
  1) Tilintarkastuslain muutos. Hallitus selvitti asiaa. Yhdistyksen osalta jatketaan vanhan lain mukaisesti, eli tämä ei edellytä muita toimenpiteitä.
  2) Henkilövalintojen käytäntö. Hallitus ei ole vielä käsitellyt asiaa. Luonnos uudeksi käytännöksi tullaan esittelemään lähikuukausina ja tuodaan jäsenkeskustelun jälkeen syyskokoukseen.
 10. Kokouksen päättäminen
  Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.53

Materiaali

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjaa ei ole vielä tarkastettu.