Jäsenkokous 26.10.2013

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Pöytäkirja

Aika
26.10.2013 kello 12.30
Paikka
Satakunnan yhteisökeskus, Isolinnankatu 16, Pori
Läsnä
 • Tapio Lehtonen
 • Petri Salmela
 • Atte Markula
 • Eino Malinen
 1. Kokouksen avaus
  Kokous avattiin 12:39.
 2. Kokouksen järjestäytyminen
  Tapio Lehtonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi, Eino Malinen kokouksen sihteeriksi ja Lehtonen ja Salmela pöytäkirjantarkastajiksi sekä ääntelaskijoiksi.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  Todettiin kokous laillisuus ja päätösvaltaiseksi.
 4. Osanottajien toteaminen
  Todettiin läsnäolijoiksi Tapio Lehtonen, Petri Salmela ja Eino Malinen. Atte Markula todettiin saapuvaksi myöhemmäksi.
 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
  Esitettiin esityslistan hyväksymistä. Esityslista hyväksyttiin.
 6. Ehdotus yhdistyksen toiminnan lopettamisesta ja yhdistyksen purkamisesta
  Atte Markula saapui kokoukseen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan lopettaminen voidaan tehdä vuosikokouksen 3/4 osallistujien niin päättäessä.
  Mahdollisesta toiminnan lopettamisesta tieto Patentti -ja rekisterihallitukselle. Lisäksi on sovittava mitä yhdistyksen varoilla tehdään. Rästimaksuja ei ole tiedossa, velkoja ei ole. Jäsenille laitetaan lopettamisesta tiedotus, kannatusjäsenille tiedotus ja kiitos.
  Jos lopettamisesta päätetään, niin uusia jäsenmaksulaskuja ei lähetetä vuodelle 2014.
  Ehdotettiin, että ennen päätöstä keskustelua jäsenistön keskuudessa. Tällä hetkellä yhdityksen keskustelusähköpostilista on poissa käytöstä, mutta voidaan palauttaa käyttöön tätä keskustelua varten. Yhdistyksen puheenjohtaja Lehtonen kirjoittaa lopettamisesta puheenjohtajan palstalle yhdistyksen verkkosivuille. Päätettiin myös palauttaa sähköpostilista käyttöön keskustelua varten ja tätä varten lähetetään kaikille jäsenille ilmoitus.
  Jatkoa varten Porixi-paikallisryhmä joutuu hakemaan emoyhdistystä Yhteisökeskuksen käyttöä varten; Yhteisökeskuksen jäsenenä voi olla ainoastaan rekisteröityjä yhdistyksiä. Ehdotettu, että Porixi liittyy COSS:n jäseneksi. Ehdotettu myös, että Porixilaiset jatkaisivat yhdistyksen ylläpitämistä, jolloin yhdistys vaihtaa nimensä Porixiksi. Lisäksi Porissa toimiva HackLab voisi toimia yhdistyksen jatkajana; Markula selvittää onko HackLabilla kiinnostusta jatkajana.
  Päätettiin, että seuraavaksi valittava hallitus valmistelee yhdistyksen toiminnan lopettamisen. Päätös lopettamisesta siirretään yhdistyksen kevätkokoukseen, jos henkilöitä yhdistyksen toiminnan jatkamiseen ei löydy. Jos tässä kokouksessa ei saada valittua uutta hallitusta, niin nykyinen hallitus valmistelee lopettamisen.
 7. Vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja sekä tulo- ja menoarvion esittäminen
  Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio esitettiin.
  Menoarvioon liittyen keskusteltiin miten verkkotunnukset lopetetaan. Tunnukset l-a.fi ja linux-aktivaattori.fi ovat voimassa 2.3.2014 asti.
  Ehdotettiin, että lähetetään jäsenmaksu ja sen yhteydessä ilmoitetaan, että yhdistystä ollaan lopettamassa. Tällä tavalla saadaan äänioikeudet pidettyä seuraavassa kevätkokouksessa.
  Yhdistyksen tilillä on riittävästi rahaa, jotta menoarvio saadaan toteutettua seuraavaan kevätkokoukseen asti, jos jäsenmaksuja ei tule riittävästi.
  Lähtökohtana toimintasuunnitelmassa sekä tulo- ja menoarviossa on toiminnan jatkuminen vaikka lopettamista suunnitellaan.
 8. Vuoden 2014 toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksyminen
  Ehdotettiin hyväksymistä kohdassa 7 keskustelluilla ehdoilla. Ehdotusta kannatettiin ja hyväksyttiin.
 9. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen
  Todetaan, että halukkaita puheenjohtajia ei löydy.
 10. Hallituksen jäsenten ehdokasasettelu
  Todetaan, että halukkaita hallituksen jäseniä ei löydy.
 11. Hallituksen koon päättäminen seuraavalle kaudelle
  Todetaan, että ehdokkaita ei ole.
 12. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
  Todetaan, että ehdokkaita ei ole. Aiemman keskustelun pohjalta ehdotetaan, että vanha hallitus jatkaa ensi vuoden ajan. Tapio Lehtonen jatkaa puheenjohtajana. Hallituksen jäseninä jatkaa Salmela ja Malinen sekä Ilkka Svärd varalla. Jos kevätkokous päättää yhdistyksen jatkamisesti, kevätkokous valitsee uuden hallituksen.
 13. Yhdistyksen toiminnantarkastajan/-ien sekä varatoiminnantarkastajan/-ien valinta
  Varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi valittiin Tomi Blomberg. Antti Kaihola valittiin varatoiminnantarkastajaksi.
 14. Muut asiat
  Ei muita asioita
 15. Kokouksen päättäminen
  Kokous päätettiin kello 15.12.