Jäsenkokous 29.10.2005

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun


Jäsenistön kokous 29.10.2005

Aika
lauantaina 29.10.2005
Paikka
Kymppikirjaston ryhmätyötila
Elielinaukio 2 G, Postitalo, Helsinki
Läsnä
 • Matti Alamäki (poistui klo 13.47)
 • Alexandra Bergenheim
 • Wolf Bergenheim
 • Fabian Fagerholm
 • Antti Kaihola
 • Tero Kuusela
 • Martin-Éric Racine
 • Jonna Rämö (ei jäsen)
 • Aschwin van der Woude

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus

  Yhdistyksen puheenjohtaja Aschwin van der Woude avasi kokouksen klo 12.25.

 2. Kokouksen järjestäytyminen

  Kokoukselle valittiin:

  • puheenjohtajaksi Tero Kuusela,
  • sihteeriksi Fabian Fagerholm,
  • pöytäkirjantarkastajiksi Alexandra Bergenheim ja Wolf Bergenheim ja
  • ääntenlaskijoiksi Antti Kaihola ja Matti Alamäki.

 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Kokous todetiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistus

  Kokouksessa oli kahdeksan (8) äänioikeuden omaavaa osanottajaa.

  Kokouksessa oli yksi (1) osanottaja ilman jäsenyyttä, Jonna Rämö, jolle kokous myönsi puheoikeuden.

  Todettiin kokouksessa olevan edustettuna kahdeksan (8) ääntä.

 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

  Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

 6. Vuoden 2004 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen

  Puheenjohtaja totesi tilinpäätöksen puuttuvan, joten sitä ei ollut mahdollista käsitellä.

  Todettiin vuosikertomuksen olevan väärältä vuodelta, joten sekin jätettiin käsittelemättä.

  Päätettiin siirtää molempien käsittely kevätkokoukseen.

 7. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Todettiin tilintarkastuskertomuksen puuttuvan ja tilintarkastajan olevan estynyt pääsemästä paikalle työmatkan vuoksi. Puheenjohtaja totesi ettei tilintarkastuskertomusta voitu käsitellä.

  Päätettiin siirtää tilintarkastuskertomuksen käsittely kevätkokoukseen.

 8. Vuoden 2004 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

  Vuosikertomusta ja tilinpäätöstä ei esitetty. Tili- ja vastuuvapautta ei myönnetty tilivelvollisille.

  Päätettiin siirtää vastuuvapauden myöntämisen käsittely kevätkokoukseen.

 9. Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja budjetin esittäminen

  Fabian Fagerholm esitteli vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja budjetin.

 10. Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen

  Toimintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin yksimielisesti.

 11. Yhdistyksen sääntömuutosten tilanteen ja korjattujen sääntöjen esittäminen

  Tero Kuusela esitteli Patentti- ja rekisterihallituksen kommentteja sääntöehdotukseen, sekä korjattua sääntöehdotuksesta.

  Jäsen Matti Alamäki poistui kohdan 11 käsittelyn aikana, klo 13:47. Ääniä oli tämän jälkeen edustettuna seitsemän (7).

 12. Äänestys sääntömuutosten hyväksymisestä

  Päätettiin jättää asia pöydälle säännöissä havaittujen puutteiden takia.

 13. Vireillä olevien yhdistyksen käytäntöehdotuksien esittäminen

  Tero Kuusela esitteli seuraavat käytäntöehdotukset:

  1. Hallituksen jäsenten valinta yhdistyksen kokouksessa
  2. Kulukorvaukset
  3. Kannatusjäsenten maksut ja vastineet
  4. Tilapäinen yhdistyksen varojen käyttäminen sen jäsenten toimesta
 14. Äänestys jokaisen vireillä olevan yhdistyksen käytäntöehdotuksen hyväksymisestä erikseen

  Ennen kohdan 14 käsittelyä valittiin uudeksi ääntenlaskijaksi Aschwin van der Woude poistuneen Matti Alamäen sijaan.

  Käytäntöehdotus 1 (hallituksen jäsenten valinta yhdistyksen kokouksessa) hyväksyttiin yksimielisesti.

  Käytäntöehdotus 2 (kulukorvaukset) hyväksyttiin yksimielisesti.

  Käytäntöehdotus 3 (kannatusjäsenten maksut ja vastineet) hyväksyttiin muutoksin seuraavasti:

  • Kohdat 1, 1.1 ja 1.2: hyväksyttiin ilman pallokohtia.
  • Kohdat 2, 2.1, 3, 3.1 ja 3.2: hyväksyttiin sellaisenaan.
  • Muut käytäntöehdotuksen kohdat poistettiin.
  Käytäntöehdotus 4 (tilapäinen yhdistyksen varojen käyttäminen sen jäsenten toimesta) hyväksyttiin muutoksin seuraavasti:
  • Kohta 2: viimeinen sana muutettu: "budjettiehdotukseen".
  • Kohta 2.1: muutettu muotoon "Budjettiehdotus on toimitettava allekirjoitettuna puheenjohtajalle, joka esittelee asian hallitukselle".
  • Muut käytäntöehdotuksen kohdat säilytettiin.
 15. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen <p>Asetettiin ehdolle yksi ehdokas: Aschwin van der Woude. Vain yhden ehdokkaan ollessa ehdolla kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Aschwin van der Wouden.

 16. Hallituksen koon päättäminen seuraavalle kaudelle

  Hallituksen kooksi päätetiin kolme (3) jäsentä ja yksi (1) varajäsen.

 17. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

  Seuraavat henkilöt asetettiin ehdolle:

  • Alexandra Bergenheim
  • Wolf Bergenheim
  • Fabian Fagerholm
  • Antti Kaihola
  • Tero Kuusela
  • Martin-Éric Racine
  • Jonna Rämö
  Ehdokkaista kaikki paitsi Jonna Rämö antoivat suostumuksensa olla ehdolla. Vaalit suoritettiin pyynnöstä suljettuna äänestyksenä.

  Kokous valitsi hallituksen varsinaisiksi jäseniksi Wolf Bergenheimin (5 ääntä), Fabian Fagerholmin (7 ääntä) ja Tero Kuuselan (7 ääntä). Varajäseneksi valittiin Antti Kaihola (5 ääntä). Toisessa kierroksessa Wolf Bergenheim ja Antti Kaihola saivat molemmat kolme (3) ääntä. Arpa ratkaisi äänestyksen Wolf Bergenheimin eduksi.

 18. Yhdistyksen tilintarkastajan/-ien ja varatilintarkastajan/-ien valinta

  Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Martin-Éric Racine.

  Varatilintarkastajiksi valittiin Petri Salmela ja Jukka Palko.

 19. Muut asiat

  Ei muita asioita.

 20. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.10.

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjaa ei ole vielä tarkastettu.