Ylimääräinen jäsenkokous 16.9.2006

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Linux-Aktivaattori ry

Aika ja paikka sekä läsnäolijat

Aika
lauantaina 16.9.2006
Paikka
Turku-sali
Ylioppilastalo A 2. krs., Rehtorinpellonkatu 4 A, Turku
Läsnä
 • Elias Aarnio (poistui kello 17:27)
 • Sakari Aro
 • Anders Biström (Saapui kello 13:42)
 • Tomi Blomberg
 • Fabian Fagerholm
 • Tuomas Helin
 • Antti Kaihola
 • Antero Kulmanen (ei jäsen)
 • Minna Kuusela
 • Tero Kuusela
 • Tapio Lehtonen
 • Maria Pinjanainen
 • Raija Polojärvi
 • Jonna Rämö (ei jäsen)
 • Petri Salmela
 • Toni Spets
 • Mikko Sysikaski
 • Sami Vento (ei jäsen)
 • Tommi Viitanen (poistui kello 15:12)
 • Henrik Wennerström

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus

  Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Kaihola avasi kokouksen kello 13:37.

 2. Kokouksen järjestäytyminen:

  Kokoukselle valittiin:

  • puheenjohtajaksi Tero Kuusela
  • sihteeriksi Petri Salmela
  • pöytäkirjantarkastajiksi Fabian Fagerholm ja Maria Pinjanainen
  • ääntenlaskijoiksi Fabian Fagerholm ja Maria Pinjanainen

  Anders Biström saapu 13:42.
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 4. Osanottajien toteaminen

  Kokouksessa oli seitsemäntoista (17) äänioikeuden omaavaa osanottajaa.

  Kokouksessa oli kolme (3) osanottajaa ilman jäsenyyttä, Antero Kulmanen, Jonna Rämö ja Sami Vento. Kokous myönsi heille puheoikeuden.

 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

  Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

 6. Ohjattu keskustelu Linux-Aktivaattorin tulevaisuudesta

  Tommi Viitanen poistui 15:12.

  Tero Kuusela ohjasi keskustelua yhdistyksen tulevaisuudesta ja roolista. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Ohjatussa keskustelussa esiin tulleet mielipiteet ja ehdotukset toimivat ohjenuorana yhdistyksen hallitukselle.

  Elias Aarnio poistui kello 17:27. Tämän jälkeen paikalla oli viisitoista (15) äänioikeutettua.

  Ennen uuden hallituksen valintaa Fabian Fagerholm esitti lyhyen yhteenvedon hallituksen rooleista, tehtävistä ja vaatimuksista.

 7. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

  Hallituksen puheenjohtajaksi ehdotettiin:

  • Tero Kuusela
  • Antti Kaihola
  • Petri Salmela
  • Fabian Fagerholm
  • Sami Vento
  • Anders Biström
  • Tuomas Helin
  • Tapio Lehtonen
  • Leena Romppainen
  Tapio Lehtosta lukuun ottamatta kaikki muut ehdokkaat kieltäytyivät. Vain yhden ehdokkaan suostuessa, hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Lehtonen.
 8. Hallituksen koon päättäminen seuraavalle kaudelle

  Kooksi ehdotettiin:

  • Neljä (4) jäsentä, kolme (3) varajäsen (1 ääntä)
  • Kaksi (2) jäsentä, yksi (1) varajäsen (9 ääntä)
  • Kolme (3) jäsentä, kolme (3) varajäsen (0 ääntä)
  • Kolme (3) jäsentä, kaksi (2) varajäsen (4 ääntä)
  Hallituksen kooksi päätettiin kaksi (2) varsinaista jäsentä ja yksi (1) varajäsen.
 9. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

  Hallituksen jäseniksi/varajäseniksi ehdotettiin:

  • Tero Kuusela (kieltäytyi)
  • Leena Romppainen
  • Fabian Fagerholm (kieltäytyi)
  • Tuomas Helin
  • Antti Kaihola (kieltäytyi)
  • Petri Salmela
  • Sakari Aro (kieltäytyi)
  • Anders Biström
  • Antti-Juhani Kaijanaho (ei tavoitettu)
  • Toni Spets (kieltäytyi)
  • Mikko Sysikaski (kieltäytyi)
  • Maria Pinjanainen (kieltäytyi)
  • Asko Savola (ei tavoitettu)
  • Raija Polojärvi
  • Henrik Wennerström (kieltäytyi)
  Vaalit suoritettiin pyynnöstä suljettuna äänestyksenä. Äänestyslipukkeita kerättiin 15 kappaletta.

  Yhdistyksen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin Petri Salmela (13 ääntä) ja Tuomas Helin (12 ääntä). Hallituksen varajäseneksi valittiin valittiin Raija Polojärvi (9 ääntä).

  Muut ehdokkaat saivat ääniä seuraavasti: Leena Romppainen (6 ääntä) ja Anders Biström (6 ääntä).

 10. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajan/-ien valinta

  Tilintarkastajiksi ehdotettiin:

  • Maria Pinjanainen
  • Henrik Wennerström (kieltäytyi)
  • Anders Biström (kieltäytyi)
  • Tero Kuusela (kieltäytyi)
  • Minna Kuusela (kieltäytyi)
  • Antti Kaihola
  • Fabian Fagerholm (kieltäytyi)
  Tilintarkastajiksi valittiin Maria Pinjanainen ja Antti Kaihola. Varatilintarkastajia ei valittu.
 11. Muut asiat

  Sakari Aro pyysi listaa Helsinkiläisistä jäsenistä.

 12. Kokouksen päättäminen

  Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:46

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu.