Ero sivun ”Jäsenkokous 22.4.2006” versioiden välillä

Kohteesta Linux-aktivaattori
Loikkaa: valikkoon, hakuun
 
Rivi 77: Rivi 77:
 
[[Luokka:Jäsenkokouksen pöytäkirja|2006-04-22 Jäsenkokouksen pöytäkirja]]
 
[[Luokka:Jäsenkokouksen pöytäkirja|2006-04-22 Jäsenkokouksen pöytäkirja]]
 
[[Luokka:22/4/2006]]
 
[[Luokka:22/4/2006]]
 +
[[Luokka:Jäsenistö]]

Nykyinen versio 26. syyskuuta 2011 kello 18.45

Linux-Aktivaattori ry

Aika ja paikka sekä läsnäolijat

Aika
lauantaina 22.04.2006
Paikka
Biotekniikan keskus
Biocity, Tykistökatu 6, Turku
Läsnä
 • Fabian Fagerholm
 • Antti Kaihola
 • Tero Kuusela
 • Minna Kuusela
 • Tuomas Nurmi (ei jäsen, saapui klo 13:30, poistui klo 14:45)
 • Maria Pinjanainen
 • Jonna Rämö (ei jäsen)
 • Asko Savola (poistui klo 14:15)
 • Toni Spets
 • Aschwin van der Woude

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus

  Yhdistyksen varapuheenjohtaja Tero Kuusela avasi kokouksen kello 12:38.

 2. Kokouksen järjestäytyminen:

  Kokoukselle valittiin:

  • puheenjohtajaksi Tero Kuusela,
  • sihteeriksi Fabian Fagerholm,
  • pöytäkirjantarkastajiksi Minna Kuusela ja Maria Pinjanainen,
  • ääntenlaskijoiksi pöytäkirjantarkastajat
 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

  Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 4. Osanottajien toteaminen ja valtakirjojen tarkistus

  Kokouksessa oli kahdeksan (8) äänioikeuden omaavaa osanottajaa.

  Kokouksessa oli kaksi (2) osanottajaa ilman jäsenyyttä, Jonna Rämö ja Tuomas Nurmi, joille kokous myönsi puheoikeuden.

  Todettiin kokouksessa olevan edustettuna kahdeksan (8) ääntä.

 5. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

  Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti.

 6. Vuoden 2004 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen

  Fabian Fagerholm esitti vuoden 2004 vuosikertomuksen.

  Antti Kaihola esitti vuoden 2004 tilinpäätöksen. Tuotoissa ja kuluissa huomattiin sisäisten tilien virhe, kohta Avustukset (500,00 €) kuului Turuxin tuottojen alle. Virhe ei vaikuttanut tuottojen tai kulujen loppusummaan. Taseessa huomattiin vastaava virhe. Pankkitilin jaossa Turuxin osuudesta puuttui 500,00 € ja vastaavasti Linux-Aktivaattorin osuus oli 500,00 € liian iso. Virhe ei vaikuttanut taseen loppusummaan.

 7. Vuoden 2004 tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Puheenjohtaja totesi tilintarkastuskertomuksen puuttuvan, joten sitä ei voitu käsitellä.

 8. Vuoden 2004 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

  Kokous pyysi tilitapahtumien läpikäynnin. Antti Kaihola esitti vuoden 2004 tilitapahtumia.

  Kokous hyväksyi vuoden 2004 vuosikertomuksen yksimielisesti. Kokous hyväksyi vuoden 2004 tilinpäätöksen yksimielisesti muutoksin. Muutokset:

  • Tuotoissa ja kuluissa kohta Avustukset (500,00 €) siirrettävä Turuxin tuottojen alle.
  • Taseessa pankkitilin osuudet korjattava siten, että Turuxin osuuteen lisätään 500,00 € ja Linux-Aktivaattorin osuudesta vähennetään 500,00 €.
  Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2004 tili- ja vastuuvelvollisille.
 9. Vuoden 2005 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen

  Fabian Fagerholm esitti vuoden 2005 vuosikertomuksen.

  Antti Kaihola esitti vuoden 2005 tilinpäätöksen. Taseessa huomattiin pankkitilin jaossa virhe. Turuxin osuudesta puuttui 500,00 € ja vastaavasti Linux-Aktivaattorin osuus oli 500,00 € liian iso. Virhe ei vaikuttanut taseen loppusummaan.

  Tämän kohdan aikana saapui Tuomas Nurmi (ei jäsen), jolle myönnettiin automaattisesti puheoikeus kokouksen aiemman päätöksen mukaan.

 10. Vuoden 2005 tilintarkastuskertomuksen esittäminen

  Puheenjohtaja totesi tilintarkastuskertomuksen puuttuvan, joten sitä ei voitu käsitellä.

 11. Vuoden 2005 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

  Kokous pyysi tilitapahtumien läpikäynnin. Antti Kaihola esitti vuoden 2005 tilitapahtumia.

  Kokous hyväksyi vuoden 2005 vuosikertomuksen yksimielisesti. Kokous hyväksyi vuoden 2005 tilinpäätöksen yksimielisesti muutoksin. Muutokset:

  • Taseessa pankkitilin osuudet korjattava siten, että Turuxin osuuteen lisätään 500,00 € ja Linux-Aktivaattorin osuudesta vähennetään 500,00 €.
  Kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2005 tili- ja vastuuvelvollisille.
 12. Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja budjetin esittäminen

  Fabian Fagerholm esitti vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja budjetin. Budjetissa huomattiin laskuvirhe vakuutuksien kohdalla.

 13. Vuoden 2006 toimintasuunnitelman ja budjetin hyväksyminen

  Tomintasuunnitelma ja budjetti hyväksyttiin yksimielisesti muutoksin. Muutokset:

  • Menoissa kohdan Vakuutukset -> Veritas SYNKRO-paketti alta poistettava kohdat "Omaisuusvakuutus", "Käyttöomaisuus (palvelin)" ja "Oikeusturva". Muutoksella ei ole vaikututsta budjetin loppusummiin.
  Jäsen Asko Savola poistui tämän kohdan käsittelyn jälkeen, jonka jälkeen edustettuina oli seitsemän (7) ääntä.
 14. DebConf5-tilin käytön rajoittaminen vain Debian-projektijohtajan suostumuksen saaneisiin tarkoituksiin

  Kokous päätti, että DebConf5-tilin (tällä hetkellä tilinumero 313130-2994150, Handelsbanken) käyttö rajoitetaan vain Debian-projektijohtajan suostumuksen saaneisiin tarkoituksiin.

 15. Yhdistyksen sääntömuutosten tilanteen ja korjatun sääntöehdotuksen esittäminen

  Tero Kuusela esitti lyhyesti sääntömuutosten tilanteen ja sisällön. Todettiin, että sääntömuutos kaikkine yksityiskohtineen on ollut avoin keskustelulle jo vuoden.

 16. Äänestys sääntömuutoksen hyväksymisestä

  Sääntömuutos hyväksyttiin yksimielisesti.

  Tämän kohdan käsittelyn jälkeen Tuomas Nurmi poistui kokouksesta, noin klo 14:45.

 17. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen

  Kokous ei valinnut hallituksen puheenjohtajaa ehdokkaiden puutteen takia.

 18. Hallituksen koon päättäminen seuraavalle kaudelle

  Keskustelun jälkeen koko päätettiin olla asettam

 19. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta

  Kokous ei valinnut hallituksen jäseniä tai varajäseniä ehdokkaiden puutteen takia.

 20. Yhdistyksen tilintarkastajan/-ien ja varatilintarkastajan/-ien valinta

  Yhdistyksen tilintarkastajaksi valittiin Maria Pinjanainen.

 21. Muut asiat
  1. Väliaikaisen hallituksen muodostaminen

   Yhdistyksen ollessa kyvytön valitsemaan puheenjohtajaa ja hallitusta, päätettiin muodostaa nykyisen hallituksen jäsenistä väliaikainen hallitus, jonka pääasialliseksi tehtäväksi annettiin ylimääräisen jäsenkokouksen järjestäminen, jossa valitaan uusi hallitus. Hallituksen muodostamisen ollessa tässäkin kokouksessa mahdotonta, väliaikaisen hallituksen tulee järjestää uusi ylimääräinen kokous, jossa käsitellään yhdistyksen purkautumista.

   Väliaikaisen hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Kaihola. Jäseniksi valittiin Fabian Fagerholm ja Tero Kuusela.

  2. Vuoden jäsenen ja vuoden hengenluojan palkitseminen

   Vuoden jäsenenä 2005 palkittiin Fabian Fagerholm. Vuoden hengenluojana 2005 palkittiin Antti Kaihola.

 22. Kokouksen päättäminen

  Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:42.

Materiaali

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu